Product

Create, publish and optimize pages with a drag&drop, pixel perfect and mobile-friendly builder

Speed up the creation process with 400+ customizable templates for landing pages, pop-ups and sections

Track microconversions in your Dashboard and analyze events and clicks with visual map

Integrate your pages with your favorite mar-tech apps and solutions to get the flow of your campaign going

Drive sales and conversions with irresistible product displays and seamless shopping experiences

Use a reliable and secure platform that smoothly handles millions of visits

Resources

Master digital marketing with the help from savvy professionals and increase your website’s conversions

Guides for beginners, set-up instructions and creation tips to get started and optimize your pages

A free online course for landing page creators! Learn the secrets of high-converting pages and become an expert

Get the answers you’re looking for – contact us

Schedule a one-on-one meeting with us and learn more about the benefits of our platform

Home Konverteringsfrekvensoptimering med AI år 2023 (+6 exempel)

Konverteringsfrekvensoptimering med AI år 2023 (+6 exempel)

Konverteringsfrekvensoptimering med AI innebär att man använder avancerade verktyg för artificiell intelligens för att effektivisera webbplatsens konverteringsstrategier. Ta reda på hur du utför denna optimering och överträffar dina konkurrenter med innovativa AI-verktyg.
TABLE OF CONTENT

Företag har bara två funktioner – marknadsföring och innovation“. Detta uttalande, som överraskande nog uttrycktes av en berömd romanförfattare, Milan Kundera (Forbes, 22 Best Marketing Quotes To Drive Your Marketing Strategy, 2013), handlar om optimering av konverteringsfrekvensen (CRO) med hjälp av AI!

I dagens hyperkonkurrenskraftiga onlinelandskap behöver företag alla fördelar de kan få för att driva konverteringar och maximera intäkterna. Den senaste tidens framsteg när det gäller att integrera AI-drivna modeller och verktyg i verkliga marknadsföringsaktiviteter svarar på ett exceptionellt sätt mot dessa förväntningar. Enligt en studie från Boston Consulting Group ser företag som integrerar AI i sina marknadsföringsstrategier en genomsnittlig ökning av konverteringsgraden med 20% (Ch. McIntyre et al., The Tide Has Turned, 2023). Vidare visar en rapport från McKinsey Global Institute att AI potentiellt kan skapa ytterligare global ekonomisk aktivitet på cirka 13 biljoner dollar fram till 2030, vilket motsvarar en BNP-tillväxt på cirka 1,2% per år (J. Bughin et al., Notes from the AI frontier. Modeling the impact of AI on the world economy, 2018) Föreställ dig en värld där din webbplats eller app på ett intelligent sätt anpassar sig till varje besökares preferenser och beteenden och guidar dem mot önskade åtgärder med personligt innehåll och sömlös navigering. Det är kraften i AI-driven konverteringsökning, och det förändrar hur företag närmar sig digital marknadsföring.

I den här omfattande guiden dyker vi djupt in i världen av AI-driven CRO och utforskar dess grunder, tillämpningar och bästa praxis. Vi kommer att diskutera hur AI har revolutionerat förbättrade konverteringstekniker, hur det kan tillämpas på både online- och offlineföretag och de etiska överväganden som företag bör vara medvetna om när de implementerar strategier för optimering av AI-konverteringsfrekvenser. I slutet av den här artikeln kommer vi också att ta upp varför och hur du kan dra nytta av artificiell intelligens på målsidor (inklusive AI-verktyg som finns tillgängliga i Landingi).

Med allt detta i åtanke kommer du att ta ett stort steg framåt i din digitala marknadsföring mot fler konverteringar.

Make your sections smartable and let go of mundane manual tasks with Smart Sections! An easy way to manage bulk changes.

Viktiga slutsatser

 • Conversion Rate Optimization (CRO) är en process som används för att förbättra webbplatsens eller appens prestanda med hjälp av AI-drivna verktyg.
 • AI Conversion Optimization använder maskininlärningsalgoritmer och prediktiv modellering för att optimera webbplatselement, förbättra användarupplevelsen och öka konverteringsgraden.
 • Företagen bör regelbundet se över sina CRO-strategier för att identifiera nya möjligheter, vara transparenta och ta ansvar för etiska överväganden samt utnyttja kundernas feedback för att optimera sina insatser.

Vad är Conversion Rate Optimization (CRO)?

Conversion Rate Optimization (CRO) är processen att optimera en webbplats eller app för att maximera andelen besökare som vidtar önskade åtgärder, till exempel gör ett köp eller fyller i ett formulär. Fördelarna med CRO är många, bland annat ökat livstidsvärde för kunden, minskade reklamkostnader och förbättrad kundlojalitet.

Processen för konverteringsoptimering består av flera steg, vilket framgår av infografiken nedan:

Med hjälp av artificiell intelligens (AI) har CRO utvecklats till en mer effektiv och ändamålsenlig process. AI-drivna verktyg kan analysera kundfeedback, webbplatsanalys och användarbeteende för att identifiera förbättringsområden. Med tanke på detta är det inte förvånande att – enligt Salesforce – 84% av marknadsförarna använder eller planerar att använda AI i sina marknadsföringsinsatser, vilket visar på den växande betydelsen av AI-optimering av konvertering (M. O’Connell, State of Marketing, 6:e upplagan, 2020).

Vad är en “konvertering” inom digital marknadsföring?

Innan vi går på djupet med CRO ska vi kort förklara vad en konvertering egentligen är. I samband med digital marknadsföring definieras en “konvertering” som att en besökare vidtar en önskad åtgärd, till exempel gör ett köp, prenumererar på ett nyhetsbrev eller skickar in ett kontaktformulär.

Konverteringsgraden är ett nyckeltal som används för att mäta effektiviteten i marknadsföringsinsatserna och kan beräknas genom att dividera antalet försäljningar (eller ifyllda formulär, klick, prenumerationer etc.) med antalet besökare på din webbplats och multiplicera resultatet med 100.

CR = Antal önskade åtgärder / Antal besökare

CR-begreppet används ofta inom digital marknadsföring, särskilt när man analyserar webbplatsens eller målsidans prestanda. Olika element bidrar till webbplatsens konverteringar, inklusive:

 • UI/UX-design,
 • Värdeerbjudande,
 • Uppmaning till handling,
 • Webbplatsens prestanda,
 • Uppfattat,
 • Förtroende och trovärdighet,
 • Kundtjänst,
 • Riktad trafik.

Hur använder man AI för optimering av konverteringsgraden?

Att förstå besökarnas motivation för att besöka din webbplats är det första steget i att utnyttja AI-optimering för konvertering. Genom att analysera användarnas beteende och preferenser kan AI-verktyg hjälpa företag att skapa en mer engagerande och personlig användarupplevelse, vilket i slutändan leder till högre konverteringsgrad.

Några AI-verktyg som finns tillgängliga för CRO är heatmaps, prediktiv analys, AI copywriting-verktyg och AI-drivna A/B-testverktyg. Dessa verktyg kan användas för att analysera användarnas beteende, anpassa innehåll baserat på kundernas intressen och automatisera tester för att optimera konverteringsgraden.

Vanliga tekniker för optimering av AI-webbplatser och målsidor presenteras nedan.

Hur fungerar AI-konverteringsoptimering?

AI-konverteringsfrekvensoptimering använder maskininlärningsalgoritmer för dataanalys, förväntat användarbeteende och optimering av webbplatselement, vilket förbättrar konverteringsfrekvensen. Genom att automatisera dataanalys, personalisering och testning eliminerar AI-driven CRO behovet av gissningar, vilket gör att marknadsförare kan fatta välgrundade beslut med större säkerhet och noggrannhet med hjälp av affärsinformation som tillhandahålls av AI-algoritmer. Prediktiv modellering, en nyckelkomponent i AI CRO, tjänar syftet att analysera data och förutsäga användarbeteende.

Som ett resultat kan AI-drivna CRO-strategier leda till betydande förbättringar av konverteringsfrekvensen och webbplatsens övergripande prestanda.

Är AI-konverteringsfrekvensoptimering avgörande för alla onlineföretag?

Alla onlineföretag, oavsett storlek och bransch, kan maximera intäkterna och förbättra användarupplevelsen med hjälp av CRO.

Ökad konkurrens på nätet kan leda till högre kostnader per klick och ofta högre kostnader per konvertering i onlineannonsering. Genom att konvertera betald trafik till kunder kan företag maximera sin avkastning på investeringen (ROI) och göra sina annonsutgifter mer effektiva. Alla dessa mål kan lättare uppnås med AI-baserade CRO-strategier och -metoder.

Genom att använda AI får du en mängd nya verktyg och utökar din makt inom så många affärsområden att det vore synd att inte dra nytta av det.

Kan CRO-tekniker också gynna offlineföretag?

CRO-tekniker är lika tillämpliga för offlineföretag för att förbättra deras digitala marknadsföringsinsatser och närvaro på nätet. Genom att tillämpa CRO-strategier på sina webbplatser och marknadsföringskampanjer online kan offlineföretag potentiellt öka intäkterna, förbättra kundlojaliteten och få värdefulla datadrivna insikter som kan informera deras övergripande affärsstrategi. Detta kan resultera i ökad lönsamhet och en mer konkurrenskraftig fördel på marknaden.

Dessutom kan lejonparten av de tekniker som tillämpas i CRO online anpassas till den verkliga världen och ge positiva resultat inom den. Här är de som är bäst lämpade för detta:

 1. Optimering av butiksupplevelsen: På samma sätt som webbplatser kan optimeras för en bättre användarupplevelse kan fysiska butiker förbättra sin layout, skyltning och kundservice för att förbättra shoppingupplevelsen och göra det mer sannolikt att besökarna genomför ett köp.
 2. Testning av kuponger och kampanjer: Offlineföretag kan använda A/B-testning med kuponger eller kampanjmaterial för att se vilka erbjudanden och rabatter som ger mest genklang hos kunderna och ger bättre konvertering i butiken.
 3. Analys av kundfeedback: Genom att samla in och analysera kundfeedback, oavsett om det gäller enkäter i butiken eller recensioner i sociala medier, kan företag få bättre förståelse för kundernas preferenser och områden som behöver förbättras.
 4. Utbildning av anställda: Bättre utbildad personal kan leda till förbättrade konverteringsgrader i offlineverksamheter. Att se till att de anställda har god produktkunskap, kundserviceförmåga och tekniker för merförsäljning kan göra en betydande skillnad.
 5. Lojalitetsprogram: Genom att implementera och optimera lojalitetsprogram kan man uppmuntra till återkommande affärer, förbättra kundernas livstidsvärde och den totala konverteringsgraden.
 6. Visual Merchandising: Den strategiska placeringen och presentationen av produkter i butiken kan ha en betydande inverkan på köpbeslut, på samma sätt som optimering av produktplaceringar på en webbplats.
 7. Förbättring av utcheckningsprocessen: En strömlinjeformad och effektiv utcheckningsprocess kan minska antalet övergivna kundvagnar, oavsett om det gäller fysiska butiker eller butiker online.
 8. Analys av data: Genom att samla in och analysera butiksdata, t.ex. fottrafik, kunddemografi och försäljningstrender, kan offlineföretag få insikter som gör det möjligt att fatta välgrundade beslut och optimera verksamheten.

Så även om de specifika teknikerna kan skilja sig från onlineföretag, kan principerna för CRO tillämpas effektivt för att förbättra konverteringsgraden för offlineföretag.

6 Exempel på AI CRO

AI-driven CRO har framgångsrikt implementerats i olika branscher, vilket visar på dess mångsidighet och effektivitet när det gäller att förbättra konverteringsgraden. I det här avsnittet kommer vi att utforska fem olika exempel på AI CRO i praktiken, som visar hur företag från olika sektorer har utnyttjat kraften i AI för att optimera sin närvaro online och driva konverteringar.

Exempel 1: AI CRO för e-handel

När det gäller exempel bör varje CRO-guide börja med ett från e-handeln, där optimeringstekniker är en självklar del.

Onlineförsäljare och butiker använder AI CRO genom personliga produktrekommendationer, AI-driven sökning och chatbots, vilket förbättrar kundupplevelsen och försäljningen. AI-algoritmer kan leda till högre konverteringsgrad och mer engagerande shoppingupplevelser genom att analysera kunddata och beteende för att ge skräddarsydda produktförslag.

Amazon-säljare använder allt oftare Chat GPT och liknande AI-baserade verktyg för att generera produktbeskrivningar. En av dem är Chad Rubin, som rapporterade en enastående ökning av konverteringsfrekvensen i flera produktkategorier, såsom vakuumfilter, kaffefilter och luftfilter, efter att ha utnyttjat ChatGPT: s stöd. Konverteringsfrekvensen för en viss produkt steg från 26% till imponerande 46% på åtta veckor (A. Palmer, TECH Amazon sellers are using ChatGPT to help write product listings in sprawling marketplace, 2023)!

Pro-Tip: För att utvärdera den genererade produktbeskrivningen eller webbplatskopian använder du A/B-tester, som i de flesta fall är den bästa CRO-kontrollen. Med A/B-tester kan du jämföra flera versioner för att avgöra vilken som presterar bäst.

Exempel 2: AI CRO inom marknadsföring

Istället för digitala byråer som drar nytta av att använda AI-baserad CRO kontinuerligt, är det värt att nämna fallet med American Marketing Association. Det är den mest respektfulla och trendsättande marknadsföringsorganisationen i världen.

AMA personaliserar med hjälp av AI sitt nyhetsbrev med en målgrupp på över 100.000 prenumeranter inom olika branscher som e-handel, finans, hälso- och sjukvård, fastigheter, juridik etc. De satsade på ett känt verktyg för automatisering av nyhetsbrevsmarknadsföring, som också gör det möjligt att generera innehåll med hjälp av naturlig språkbehandling och maskininlärning. Det resulterade i att man sparade massor av tid och fick en anmärkningsvärd ökning av nya läsare (A. Sams, 4 Incredible AI Case Studies in Content Marketing, 2022).

De mest uppenbara exemplen är naturligtvis digitala marknadsföringsbyråer, för vilka det är en daglig rutin att använda alla de AI-tekniker för konverteringsoptimering som beskrivs i den här artikeln.

Exempel 3: AI CRO för webbplatser inom hälso- och sjukvård

På webbplatser för hälso- och sjukvård kan AI CRO förbättra tidsbokningar, patientengagemang och den övergripande användarupplevelsen. Chatbots har använts för att interagera med webbplatsbesökare, tillhandahålla information och svara på frågor för att driva konverteringar. AI kan också användas för att analysera patientdata, t.ex. genetik och sjukdomshistoria, för att generera skräddarsydda behandlingsplaner och därmed förbättra patientupplevelsen och öka konverteringsgraden.

Till exempel ökade företaget PatientGain, som är specialiserat på patientförvärv för den medicinska sektorn, konverteringsfrekvensen för en av USA:s institutioner för missbruksbehandling mer än tre gånger på mindre än ett år (PatientGain, What is the average conversion rate for medical websites in USA and Canada?, 2023)! De kombinerar klassiska marknadsföringsstrategier och tekniker (annonsering, rekommendationer, mun till mun-metoden) med sådana som chatbots, automatiserad SEO etc. (AI CRO).

Dessutom kan AI bedöma användarnas beteende och engagemang för att få insikter för strategier för optimering av AI-konverteringsfrekvensen och avslöja dolda mönster och preferenser genom naturlig språkbehandling.

Exempel 4: AI CRO för fastighetsportaler

Deloitte rapporterar att användning av AI-teknik som chatbots ökar de anställdas produktivitet inom fastighetsbranschen med 20 % (A. Shetty, Real estate chatbot – Benefits & use cases, 2023). Genom att utnyttja botar kan de ägna sin tid åt mer effektiva insatser, som strategisk marknadsföring och att hitta de perfekta fastighetsmatchningarna för sina kunder.

Chatbots bidrar till att minska kostnaderna för kundsupport med upp till 30 % av tiden. För 40 % av konsumenterna gör det dessutom ingen skillnad om de chattar med en bot eller en levande person (A. Shukairy, Chatbots In Customer Service – Statistics and Trends [Infographic], 2023).

Inom fastighetsbranschen löser AI-chattbottar några av de vanligaste problemen, till exempel följande:

 1. Kundtjänst dygnet runt, alla dagar i veckan: AI-chattbottar möjliggör kontinuerlig kundservice. Fastighetsbyråer kan svara på kundförfrågningar dygnet runt, vilket ökar tillgängligheten och förbättrar servicekvaliteten.
 2. Flerspråkig support: AI-drivna chatbottar erbjuder flerspråkig support och betjänar kunder från olika länder och kulturer. Detta är mycket värdefullt i det globala fastighetslandskapet.
 3. Automatisering av arbetsflöden: Chatbots kan automatisera olika rutinuppgifter, till exempel att bearbeta dokument, schemalägga möten och skicka rapporter. Detta gör att fastighetsmäklare kan fokusera på mer strategiska uppgifter.
 4. Insamling av data: Chatbots kan samla in kunddata om preferenser, budget och förväntningar. Denna information är ovärderlig för agenter och hjälper dem att skräddarsy erbjudanden efter individuella kundbehov.
 5. Generering av leads: Chatbots använder AI-algoritmer för att identifiera potentiella kunder och generera leads. Genom onlineinteraktioner med kunder samlar chatbottar in information om deras köpintentioner, vilket leder till effektiv leadgenerering.

För fastighetsportaler kan AI CRO också användas för att optimera fastighetsannonser, erbjuda personliga rekommendationer och effektivisera användarresan. Genom att utnyttja AI-verktyg och -teknik för att övervaka trender, utvärdera användarbeteende och leverera skräddarsytt innehåll till användarna kan fastighetsportaler erbjuda en mer engagerande och personlig upplevelse, vilket leder till högre konverteringsfrekvenser.

AI kan också användas för att generera leads med hjälp av AI-chattbottar, revolutionera fastighetsundersökningar, marknadsföring och förvaltning med hjälp av AI-marknadsföringsverktyg och använda AI för olika uppgifter.

Exempel 5: AI CRO för resebokningssajter

Resebokningssajter kan använda AI CRO för att:

 • Anpassa erbjudanden
 • Optimera sökresultaten
 • Förbättra användarupplevelsen
 • Öka antalet bokningar

Genom att analysera sociala medier och andra digitala plattformar kan AI övervaka hur kunderna uppfattar sina digitala upplevelser, vilket gör att reseföretag snabbt kan anpassa sig till förändrade känslor och anpassa marknadsföringstaktiken för att öka konverteringen.

Sunshine.co.uk, en semesterwebbplats som erbjuder prisvärda flyg- och hotellbokningar, utnyttjade CRO-strategier (Conversion Rate Optimization) för att öka sina intäkter avsevärt.

I början samlade företaget in en stor mängd data från användartester för att få veta hur de skulle förbättra webbplatsens UX och få till en bättre copy. De samlade in riktiga användares åsikter, vilket är ganska enkelt och smidigt med hjälp av AI-drivna undersökningsverktyg eller chatbots.

Nästa steg var att A/B-testa live-webbplatsen för att identifiera de bästa lösningarna och potentiella hinder som hindrar besökarna från att göra ett köp. På så sätt upptäckte de överraskande att priserna som angavs på sidan var för låga, vilket kunde tyda på att erbjudandet inte var av fantastisk kvalitet. Med denna ovärderliga insikt kompletterade de erbjudandet med en garanti om pengarna tillbaka om det inte uppfyller kundernas förväntningar. Det visade sig vara en “game-changer” som gav en företagsbudget på 14 miljoner pund (R. Haran, 13 Conversion Rate Optimization Case Studies, 2023).

Exempel 6: AI CRO för finansiella tjänster

Inom finanssektorn kan AI-optimering av konverteringsfrekvensen förbättra leadgenerering, erbjuda personalisering och öka kundengagemanget. Genom att utnyttja automatiserad leadgenerering, dataanalys, lead scoring och lead nurturing kan AI hjälpa företag inom finanssektorn att optimera sina konverteringsfrekvenser och öka kundnöjdheten.

Dessutom kan AI användas för att automatisera repetitiva uppgifter i samband med CRO, till exempel insamling och organisering av data, vilket möjliggör effektivare optimeringsinsatser.

Att ange ett specifikt exempel är inte meningsfullt, eftersom förmodligen alla banker, investeringar och finansinstitut i stor utsträckning utnyttjar AI-optimeringsmetoder för konvertering.

Vilka är de viktigaste teknikerna som används inom CRO?

Nyckeltekniker inom CRO omfattar:

 • A/B-testning

Information: Nästan 70% av marknadsförarna anser att A/B-testning förbättrar CR, medan 49% av ökningarna i CR har sin grund i de tidigare A/B-testerna (ZipDo, Essential A/B Testing Statistics In 2023).

 • Analys av användarbeteende
 • Anpassning

Information: Cirka 33% av alla som arbetar med digital marknadsföring i USA och Storbritannien investerar mer än 50% av sin marknadsföringsbudget i personaliseringsstrategier (Statista, Personalization data usage marketers worldwide, 2019).

 • Optimering av webbplatsens design
 • Optimering av innehåll
 • Analys av konverteringstratten
 • Byte eller omdesign av CTA:er

Information: En 42-procentig ökning av leadkonvertering uppnås med personliga CTA:er jämfört med breda, icke-målgruppsanpassade CTA:er (Mindstamp, The Importance of Adding a CTA to Videos, 2022).

 • Chatbots och livechatt
 • Optimering av e-postmarknadsföring.

Conversion Rate Optimization (CRO) använder olika tekniker för att öka webbplatsens prestanda och driva fler konverteringar. Det finns inget universellt recept för vilka tekniker du ska satsa på – det beror på din affärstyp och dina specifika behov för tillfället.

Vilka verktyg används ofta för CRO-analys?

Populära CRO-analysverktyg inkluderar (bland andra) Google Analytics, Hotjar och Optimizely.

Google Analytics erbjuder en mängd olika funktioner för CRO-analys, t.ex. mätvärden som konverteringar per mobil, beteende genom händelsespårning, mätvärden för webbplatshastighet, prestanda för trattar och konverteringar per webbläsarversion. Data som samlas in på det här sättet är ovärderliga för att göra ändringar som syftar till att optimera webbplatsens prestanda.

Hotjar erbjuder en rad verktyg för att spåra användarnas beteende på webbplatser, vilket möjliggör analys av konverteringsfrekvenser i förhållande till andra viktiga användardata, såsom användarnas resor genom webbplatsen och feedback från användarna.

Optimizely är mycket omtyckt för sina omfattande vetenskapliga analysfunktioner och förmåga att förbättra kundresan, vilket gör det till ett populärt val för CRO-analys.

Hur skiljer sig CRO från sökmotoroptimering (SEO)?

Medan CRO syftar till att optimera användarupplevelsen för ökad konvertering, syftar SEO till att förbättra webbplatsens synlighet i sökmotorresultaten. SEO koncentrerar sig på att driva organisk trafik genom förbättrad sökmotorrankning.

Omvänt strävar CRO efter att optimera konverteringarna och öka andelen webbplatsbesökare som vidtar en önskad åtgärd, t.ex. gör ett köp eller prenumererar på ett nyhetsbrev. Målet med CRO är att förbättra webbplatsens effektivitet när det gäller att omvandla besökare till kunder.

Vilket är mest avgörande för e-handel: CRO eller webbplatstrafik?

Båda är mycket lönsamma men befinner sig i olika stadier av marknadsföringstratten. Webbplatstrafik är en utgångspunkt: utan besökare har du ingen att konvertera. CRO-insatser kan göras när du har din målgrupp för att övertyga dem mer effektivt till önskade konverteringar.

För att uttrycka det mer specifikt: att öka webbplatsens synlighet och locka fler användare kan leda till högre varumärkesexponering, en större målgrupp att rikta sig till och i sin tur en större potential för konverteringar.

Ett gratis verktyg som är bra som utgångspunkt för SEO-optimering är Googles sökordsplanerare.

Det är dock viktigt att komma ihåg att all webbplatstrafik inte är skapad på samma sätt. Den stora mängden besökare garanterar inte framgång. Om din webbplats tar emot tusentals besökare, men de studsar av utan att konvertera, är det dags att omvärdera din strategi.

CRO, å andra sidan, fokuserar på att maximera värdet av din befintliga trafik. Det handlar om att finjustera din webbplats för att säkerställa att en högre andel av besökarna vidtar önskade åtgärder – oavsett om det handlar om att göra ett köp, registrera sig för ett nyhetsbrev eller något annat konverteringsmål. Genom att optimera webbplatsens design, innehåll och användarupplevelse kan du få ut mer värde av den trafik du redan har.

Effektiv CRO kan ha en betydande inverkan på ditt resultat, eftersom även små ökningar av konverteringsfrekvensen kan leda till betydande intäktsökningar. Det handlar om att arbeta smartare, inte hårdare. Du kanske inte behöver locka till dig mer trafik, utan du behöver få ut det mesta av den trafik du redan har.

Hur påverkas CRO-strategier av att man sätter upp tydliga kampanjmål?

Att sätta upp tydliga kampanjmål är hörnstenen i alla framgångsrika CRO-insatser. När kampanjmålen är vaga eller odefinierade blir det nästan omöjligt att implementera relevanta optimeringstekniker på ett effektivt sätt.

Tydliga mål fungerar som ledstjärna för ditt CRO-team. De utgör ramen för att förstå vad du vill uppnå och hur du ska ta dig dit. Detta inkluderar att definiera vad som utgör en “konvertering” för ditt företag, oavsett om det är ett produktköp, en nyhetsbrevsregistrering eller någon annan mätbar åtgärd.

Dessutom gör tydliga mål att du kan skräddarsy dina CRO-strategier så att de stämmer överens med dina önskade resultat. Oavsett om du vill öka försäljningen inom e-handel, öka antalet leads eller förbättra användarnas engagemang, säkerställer ett väldefinierat mål att alla aspekter av din CRO-kampanj är optimerade för att uppnå det specifika målet.

Dessutom hjälper tydligt definierade kampanjmål dig att mäta effektiviteten i dina CRO-insatser. Du kan utvärdera hur framgångsrika dina strategier är mot dessa mål, vilket gör det lättare att identifiera vad som fungerar och vad som inte gör det.

Kan CRO-tekniker hjälpa till att uppnå specifika kampanjmål snabbare?

CRO-tekniker kan absolut bidra till att uppnå specifika kampanjmål snabbare genom att optimera användarupplevelsen och öka konverteringsgraden. Genom att använda CRO-tekniker kan företag maximera konverteringsfrekvensen och uppnå sina kampanjmål snabbare.

Get 111 Landing Page Examples—The Ultimate Guide for FREE

Hur bör kampanjmålen justeras baserat på CRO-insikter?

Insikter om konverteringsoptimering av webbplatser (inklusive AI-optimering) fungerar som en kompass som vägleder din kampanj mot framgång. När du samlar in data och observerar användarnas beteende genom CRO kan det bli nödvändigt att justera kampanjmålen. Så här bör du gå tillväga:

 1. Omvärdering av konverteringsmätningar: Med CRO kan du gräva djupt i konverteringsmätningar och avslöja vilka specifika åtgärder som leder till framgångsrika resultat. Med dessa insikter kan du omdefiniera dina kampanjmål för att fokusera på det som betyder mest.
 2. Förfina användarpersonas: Dina CRO-ansträngningar avslöjar viktiga detaljer om din publiks preferenser, beteende och smärtpunkter. Denna nyvunna förståelse kan leda till justeringar av dina kampanjmål genom att rikta in dig på specifika segment mer effektivt.
 3. Optimera landningssidor: Om CRO visar att vissa landningssidor är exceptionellt bra på att driva konverteringar bör du överväga att göra dem till en central del av dina kampanjmål. Att lägga mer vikt vid dessa högkonverterande sidor kan påskynda din väg till framgång.
 4. Förbättring av användarupplevelsen: CRO belyser ofta områden där användarupplevelsen kan förbättras. Om dina kampanjmål ursprungligen inte prioriterade denna aspekt kan det vara klokt att införa dessa förbättringar i dina mål för att få bättre resultat.
 5. Kontinuerligt experimenterande: Baserat på CRO-insikter kan du överväga att införliva ett mål om kontinuerlig experimentering i dina kampanjer. Det innebär att du aktivt letar efter sätt att förbättra din webbplats och dina kampanjer för att kontinuerligt optimera konverteringarna.
 6. Responsiva justeringar: CRO erbjuder fördelen med realtidsdata. Med den här informationen till ditt förfogande kan du snabbt justera dina kampanjmål för att återspegla eventuella förändringar i användarnas beteende eller trender.

Genom att införliva dessa element i dina kampanjmål, som alla bygger på de insikter som CRO ger, säkerställer du att dina marknadsföringsinsatser förblir smidiga och lyhörda för din publiks ständigt föränderliga behov och beteenden. Med CRO-drivna justeringar utvecklas dina kampanjmål tillsammans med dina användare, vilket optimerar dina chanser att lyckas.

På vilka sätt ger CRO-resultat feedback om kampanjens måluppfyllelse?

Optimering av webbplatsens konverteringsfrekvens handlar inte bara om att justera dina sidor; det är en feedbackmekanism för hela din kampanj. Genom att spåra konverteringar och användarbeteende informerar CRO dig om hur effektiva dina kampanjmål är. En minskning av studsfrekvensen och en ökning av klickfrekvensen visar att dina mål är relevanta, medan en stillastående eller minskande konverteringsfrekvens kan tyda på ett behov av att ändra målen. Den här iterativa processen säkerställer att dina kampanjmål förblir i linje med användarnas förväntningar och ger bästa möjliga resultat.

Hur har utvecklingen av AI påverkat moderna CRO-tekniker?

Utvecklingen av AI har gjort CRO-tekniker mer effektiva genom att automatisera dataanalys, personalisering och testning. AI-driven CRO eliminerar behovet av gissningar och gör det möjligt för marknadsförare att fatta välgrundade beslut med större säkerhet och noggrannhet med hjälp av affärsinformation som tillhandahålls av AI-algoritmer.

Som ett resultat kan AI-drivna CRO-strategier leda till betydande förbättringar av konverteringsfrekvensen och webbplatsens övergripande prestanda.

Vilken roll spelar webbplatsens design för effektiv CRO?

Effektiv CRO är starkt beroende av webbplatsens design, som påverkar användarupplevelse, navigering och konverteringsfrekvens. När man överväger Conversion Rate Optimization är övertygande och effektiva CTA:er, ren och intuitiv navigationsdesign, snabb webbplatshastighet, attraktiv och visuellt tilltalande design samt välorganiserad layout och funktionella element viktiga delar av webbplatsdesignen.

Hur kan små och medelstora företag implementera CRO utan en betydande budget?

Genom att fokusera på viktiga tekniker, använda kostnadsfria eller billiga verktyg och prioritera förändringar med stor effekt kan små företag genomföra CRO inom ramen för sin budget. Här är några strategier att tänka på:

 1. Optimera hastighet och prestanda
 2. Skapa effektiva CTA:er (Call to Actions)
 3. Införliva sociala bevis
 4. Underlätta en okomplicerad utcheckningsprocess
 5. Experimentera med webbplatsens design och layout

Genom att implementera dessa strategier kan småföretag maximera konverteringsgraden och uppnå sina mål snabbare.

Dessutom kan småföretag använda gratis eller prisvärda verktyg eller dra nytta av gratis testversioner när de väljer en SEO-app eller en mer komplex CRO-plattform. Några appar som ska övervägas är följande:

 • MobileMonkey
 • Hotjar
 • TypForm
 • SurveySparrow
 • CrazyEgg
 • Landingi
 • WebWave
 • GTMetrix

Finns det branschspecifika CRO-strategier, och hur skiljer de sig åt?

Branschspecifika CRO-strategier tar hänsyn till unika kundbeteenden, preferenser och mål inom varje bransch, vilket leder till mer effektiva optimeringsinsatser.

CRO-strategier inom finansbranschen fokuserar till exempel på att optimera formulärfält, hantera kassaflödet och öka målgruppens räckvidd och engagemang.

Genom att förstå och anpassa sig till de unika behov och preferenser som kunder inom en viss bransch har kan företag skapa mer relevanta och engagerande upplevelser, vilket i slutändan leder till högre konverteringsgrad.

Hur påverkar globala kulturskillnader CRO-strategier för internationella företag?

Globala kulturella skillnader påverkar CRO-strategierna på följande sätt:

 • Företag måste ta hänsyn till lokala preferenser, språk och kulturella nyanser när de optimerar sin närvaro på nätet.
 • Genom att förstå och anpassa sig till lokala preferenser kan företagen skapa mer relevanta och fängslande upplevelser för användarna.
 • Detta kan potentiellt öka försäljningen och konverteringsgraden.

Faktorer som språkpreferenser, designelement, färgval och lokalisering av innehåll är avgörande för att optimera konverteringsgraden i olika kulturella sammanhang.

Vilka etiska överväganden bör företag ha i åtanke när de implementerar CRO-tekniker?

Konverteringsoptimering av webbplatser är ett kraftfullt verktyg, men det bör användas med försiktighet.

En viktig aspekt är transparens. Var tydlig mot användarna om datainsamlingen och hur den kommer att användas för att optimera deras upplevelse. Att respektera den personliga integriteten och se till att dataskyddsbestämmelserna efterlevs är av största vikt.

Undvik dessutom manipulativa taktiker som tvingar användare att konvertera mot sin vilja. Istället bör du sträva efter att förbättra användarupplevelsen på ett genuint och transparent sätt.

Kom ihåg att målet med CRO inte bara är att öka konverteringarna utan att skapa varaktiga kundrelationer som bygger på förtroende och tillfredsställelse.

Hur ofta bör företag se över och uppdatera sina CRO-strategier?

Hur ofta CRO-strategierna ska ses över kan variera beroende på projektets och webbplatsens omfattning. Generellt rekommenderas att CRO-strategier granskas och uppdateras antingen månadsvis eller kvartalsvis. Att övervaka CRO-mätvärden och analysera data regelbundet kan hjälpa till att känna igen mönster och områden som kan förbättras.

Genom att hålla sig à jour med marknadsförändringarna kan företagen identifiera nya möjligheter, ta itu med nya utmaningar och optimera sina konverteringsfrekvenser på ett framgångsrikt sätt.

Kan CRO-tekniker tillämpas på mobilappar på samma sätt som på webbplatser?

På samma sätt som webbplatser kan mobilappar använda CRO-tekniker för att öka konverteringen. Här är några CRO-tekniker som kan användas:

 • Optimering av hastighet och prestanda.
 • Underlätta en okomplicerad utcheckningsprocess.
 • Experimentera med appdesign och layout.
 • Säkerställa en lämplig reaktionsförmåga.
 • Skapa en layoutversion (för hela webbplatsen eller bara enskilda element) som är avsedd för mobila enheter.

 

Hur hänger CRO och Customer Feedback Loops ihop?

Konverteringsoptimering (CRO) och kundfeedback-loopar är två kraftfulla verktyg som kan ha en betydande inverkan på ett företags framgång. När de används tillsammans bildar de en dynamisk synergi. CRO ger datadrivna insikter om användarnas beteende och preferenser. Genom att analysera dessa data kan företag skapa en mer personlig och effektiv användarupplevelse.

Återkopplingsslingor med kunder erbjuder å andra sidan kvalitativa insikter. De ger direkt input från kunderna, vilket gör det möjligt för företagen att förstå deras behov, smärtpunkter och förväntningar. När CRO och kundfeedbackslingor möts kan företag finjustera sina webbplatser och kampanjer med en djup förståelse för användarbeteende och verkliga kundupplevelser.

Nyckeln ligger i att samordna både kvantitativa och kvalitativa data. Genom att kombinera vad (CRO-data) med varför (kundfeedback) kan företag fatta välgrundade beslut. Denna synergi kan leda till förbättrad prestanda på webbplatsen, högre konverteringsfrekvens och ökad kundnöjdhet. I grund och botten går CRO och kundfeedbackloopar hand i hand för att skapa ett användarcentrerat digitalt ekosystem.

Hur optimerar man konverteringsfrekvensen på landningssidor?

Genom att förbättra design, navigering och innehåll på landningssidorna kan man uppmuntra besökarna att vidta önskade åtgärder och därmed optimera konverteringsgraden. Genom att använda undersökningsverktyg på sidan för att samla in kundfeedback i realtid kan företag få insikter om vad kunderna tycker och fatta välgrundade beslut för att optimera sina landningssidor och öka konverteringsgraden.

Dessutom kan A/B-testning användas för att identifiera vilka webbplatsändringar som ger högst konverteringsgrad och skapa en “mästarvariant” som fungerar som den nya baslinjen mot vilken framtida “utmanare” kommer att mätas.

Ta reda på hur du kan utföra optimering i fem enkla steg och maximera dina chanser för konverteringar. Du kan använda dem utan problem med Landingi-plattformen eller när det gäller sidor som skapats i andra redigerare.

Hur optimerar man konverteringsfrekvensen på landningssidor med AI?

Genom att analysera användarnas beteende, anpassa innehåll och automatisera tester kan AI optimera konverteringsgraden på landningssidor på ett mer effektivt sätt. Genom att använda AI-verktyg, t.ex. CrazyEgg, Hotjar, Qualaroo eller andra konverteringsoptimeringsverktyg, kan företag få värdefulla insikter och datadrivna förslag för att optimera sina landningssidor och öka konverteringsgraden.

För att optimera målsidor med AI kan du fokusera på följande domäner:

 1. Personligt anpassat innehåll: Använd AI-algoritmer för att dynamiskt skräddarsy innehållet på dina landningssidor så att det matchar dina besökares individuella preferenser, behov och beteenden.
 2. Prediktiv analys: Implementera prediktiv analys för att förutse besökarnas beteende och justera landningssidans element, t.ex. uppmaningsknappar och rubriker, för att få bättre respons från potentiella kunder.
 3. A/B-testning: Använd AI för att köra kontinuerliga A/B-tester för att avgöra vilka sidvariationer som fungerar bäst i realtid, vilket möjliggör datadrivna beslut för bättre konverteringsfrekvenser.
 4. Chattbottar och virtuella assistenter: Integrera AI-drivna chatbottar eller virtuella assistenter på dina landningssidor för att ge kundsupport och vägledning i realtid, vilket förbättrar användarupplevelsen och förtroendet.
 5. Beteendeanalys: Använd AI för att analysera användarnas beteende, t.ex. musrörelser och klickmönster, för att identifiera områden som kan förbättras och optimeras.
 6. Värmekartor och sessionsinspelningar: Använd AI-drivna verktyg för att generera värmekartor och sessionsinspelningar, vilket ger insikter om hur besökare interagerar med din landningssida och var de hoppar av.
 7. Scoring av leads: AI-driven lead scoring hjälper till att prioritera och vårda potentiella leads, vilket säkerställer att dina säljinsatser riktas mot högkvalitativa prospekt.
 8. Dynamiska landningssidor: Använd AI för att skapa dynamiska landningssidor som anpassar innehåll, bilder och erbjudanden baserat på besökarens attribut, vilket ökar relevansen och engagemanget.
 9. Semantisk analys: Implementera semantisk analys för att förstå och svara på användarfrågor mer effektivt, vilket ökar användarnas engagemang och konverteringar.
 10. Prediktiv leverans av innehåll: AI kan förutse den bästa tidpunkten för att leverera innehåll till en användare, vilket säkerställer att din landningssida visas när användarna är som mest mottagliga.
 11. AI-driven sökning: Den kan leverera mer exakta och relevanta sökresultat, vilket förbättrar användarupplevelsen ytterligare och i slutändan leder till fler konverteringar.

Hotjar har utvecklat en AI-enkätgenerator som kan skapa enkäter automatiskt för att samla in användarnas feedback baserat på ett fördefinierat mål. På så sätt kan du få värdefulla insikter om hur användarna upplever din landningssida och vilka fördelar och hinder som finns. Du kan använda insamlade data för att få dina sidor att uppfylla din publiks förväntningar.

 

Hur använder man Landingi för CRO?

Landingi är en robust plattform som hjälper till att utforma målsidor, där konverteringsbaserad optimering kan utföras på ett effektivt sätt även av inte särskilt erfarna användare. Det ger en mängd olika funktioner som A / B-testning, leadgenereringsverktyg och över 300 helt anpassningsbara mallar, vilket gör det till ett kraftfullt verktyg för CRO.

Hur genererar man högkonverterande kopia för landningssidor med AI-assistent?

Landingi har ombord ChatGPT-baserad textgenerator, som kan leverera nästan fullständig kopia för dina sidor. Allt du behöver göra är att skriva in lite grundläggande information om ditt företags DNA, målgrupp, tonläge osv. Ju mer specificerad information du anger, desto mer anpassat innehåll får du. Lägg några snabba ögonblick på att spara otaliga timmar!

Undrar du vad som gäller för SEO? Ta reda på hur du på ett smidigt sätt genererar SEO för dina sidor med Landingi.

Hur använder man mikrokonverteringsanalys för att konvertera mer med Landingi?

Mikrokonverteringar omfattar ett brett spektrum av användarinteraktioner som signalerar progression mot en primär konvertering, till exempel att göra ett köp eller registrera sig för en tjänst. Dessa mindre åtgärder, inklusive sidvisningar, tid på sidan, ifyllande av formulär, registrering av nyhetsbrev, nedladdning av dokument, scrollprocent, är kritiska indikatorer på användarengagemang. De ger värdefulla insikter i användarnas beteende och kan användas för att optimera digitala marknadsföringsstrategier.

Användningsexempel #1: Du har sett att de flesta av dina användare scrollar ner på din landningssida till en viss punkt och inte går vidare. Det tyder på att vissa element (texter, bilder, CTA:er osv.) som finns där behöver förbättras eller bytas ut.

Användningsexempel 2: Formulär på vissa av dina sidor fylls i oftare än andra som finns på andra sidor. Det kan vara värdefull information för att omforma formulär som konverterar mindre för att göra dem mer effektiva när det gäller att driva leads.

Som du kanske vet är Google Analytics ett utmärkt verktyg för konverteringsoptimering. Det har dock en nackdel som gör att det bara kan användas av proffs inom digital marknadsföring: det krävs mycket teknisk kunskap för att konfigurera det korrekt, liksom mycket expertis för att använda de data som tillhandahålls. Dessutom är det sätt på vilket data presenteras i GA4:s instrumentpaneler långt ifrån användarvänligt.

Alla dessa hinder är inte längre i kraft när det gäller målsidor! EventTracker som utarbetats och utvecklats av Landingi är ett seriöst alternativ för Google Analytics inom detta område. Det som är mest fantastiskt är att det inte kräver någon konfiguration eller teknisk bakgrund. Det är användbart och lönsamt – oavsett hur din kompetensnivå faktiskt är.

Dynamiskt innehåll

Dynamiskt innehåll anpassar sig efter användarens beteende, preferenser och intressen. Denna teknik fungerar parallellt med statiskt innehåll och drivs vanligtvis av applikationer och skript.

En klassisk illustration är HTML-innehållet på landningssidor eller i e-postmeddelanden, som omvandlas för att presentera information som är relevant för tittaren, beroende på var denne befinner sig eller tidigare interaktioner på webbplatsen.

Hur fungerar det i praktiken? När användare söker efter din produkt skriver de in olika nyckelord i sina webbläsare. Ditt mål är t.ex. att tillhandahålla olika rubriker som tillgodoser varje användargrupps sökkriterier. Det är viktigt att dessa rubriker visas på samma landningssida med en oförändrad URL-adress. Målet är att undvika att skapa ett stort antal sidor som bara skiljer sig åt en aning i detalj. Istället kan du använda dynamisk text på landningssidan för att automatisera och påskynda processen. Se bara följande exempel:

Barilliance meddelade att deras personaliseringstaktik med AI-drivet dynamiskt innehåll gav en 337% ökning av konverteringsfrekvensen för den mest populära australiensiska äventyrsutrustningsbutiken (S. Serrano, Dynamic Content Examples that Increase Conversions, 2023)!

Borttagning av AI-bakgrund

Detta är en annan anmärkningsvärd funktion som gör att du kan skapa sofistikerade och förfinade mönster på några minuter. Du behöver inte längre använda externa verktyg eller ge ett designteam nya uppgifter.

Du kan enkelt ladda upp en bild från din enhet, välja från Unsplashs stora bibliotek eller arbeta med dina befintliga galleribilder. Processen är problemfri. Klicka bara på borttagningsikonen så får du en duplicerad bild med transparent bakgrund. Den är redo att användas (eller för ytterligare redigering)!

Sammanfattning

AI-driven Conversion Rate Optimization har potential att revolutionera digital marknadsföring genom att frigöra nya nivåer av effektivitet och ändamålsenlighet när det gäller att optimera användarupplevelsen och öka konverteringsgraden. Genom att utnyttja AI-algoritmer för att analysera data, anpassa innehåll och automatisera tester kan företag få värdefulla insikter om kundernas beteende och preferenser och fatta datadrivna beslut som leder till bättre resultat.

I takt med att världen blir alltmer uppkopplad och konkurrensutsatt är AI-drivna CRO-tekniker avgörande för att företag ska kunna ligga steget före och maximera sin onlinepotential. Genom att förstå och anpassa sig till de unika behov och preferenser som kunder inom olika branscher och kulturella sammanhang har, kan företag skapa mer engagerande och fängslande upplevelser som i slutändan leder till högre konverteringsfrekvenser och ökade intäkter. Framtiden för digital marknadsföring är AI-driven, och det är dags att ta till sig den nu.

Vanliga frågor och svar

Vad är AI för optimering av konverteringsgraden?

AI för konverteringsfrekvensoptimering innebär att maskininlärningsalgoritmer används för att bearbeta och analysera stora mängder data i syfte att förbättra webbplatsbesökarnas önskade åtgärder, till exempel att göra inköp eller prenumerera på tjänster. Den här tekniken kan bidra till att öka viktiga mätvärden, till exempel lead capture, minska avvisningsfrekvensen och öka korgstorleken.

Hur optimerar du konverteringsfrekvensen?

För att optimera konverteringsfrekvensen bör du fokusera på att skriva övertygande, klickbara PPC-annonser, upprätthålla relevansen mellan annonser och målsidor, testa din målsidesdesign, optimera användarupplevelsen, optimera meddelanden, skapa köparpersoner, testa dina CRO-strategier, genomföra konkurrentundersökningar, lägga till leadflöden i din blogg, skapa textbaserade CTA, använda SMART-mål, bygga arbetsflöden, lägga till meddelanden på högkonverterande webbsidor, optimera högpresterande blogginlägg och använda färre formulärfält i dina formulär.

Är optimering av konverteringsfrekvensen värt det?

Att optimera konverteringsfrekvensen kan ge flera fördelar, t.ex. ökad intäkt per besökare, fler kunder och tillväxt för företaget.

Vad är AI-optimering?

AI-optimering är en datadriven process som innebär att man tillämpar AI-teknik som maskininlärning och avancerad analys för att automatisera problemlösning och processer i syfte att optimera nätverk och IT-drift. Det kan hjälpa företag att uppnå sina kort- och långsiktiga mål på ett mer effektivt sätt.

Vilka är de viktigaste fördelarna med att använda AI för CRO?

AI kan avsevärt förbättra användarupplevelsen, automatisera dataanalys och personalisering samt optimera testning för maximal konverteringsgrad. Detta gör att företag kan utnyttja CRO:s fulla potential och nå större framgång.

Marcin Hylewski

Content Writer

Marcin Hylewski is a marketing content expert with over 5 years of expertise in content creation and has been involved in digital marketing for over a year. He writes about creating landing pages and optimizing their conversion rates. Currently, he is under the mentorship of Błażej Abel, the CEO of Landingi, a front-runner in landing page solutions.
See all articles

Related articles