Product

Create, publish and optimize pages with a drag&drop, pixel perfect and mobile-friendly builder

Speed up the creation process with 400+ customizable templates for landing pages, pop-ups and sections

Track microconversions in your Dashboard and analyze events and clicks with visual map

Integrate your pages with your favorite mar-tech apps and solutions to get the flow of your campaign going

Drive sales and conversions with irresistible product displays and seamless shopping experiences

Use a reliable and secure platform that smoothly handles millions of visits

Resources

Master digital marketing with the help from savvy professionals and increase your website’s conversions

Guides for beginners, set-up instructions and creation tips to get started and optimize your pages

A free online course for landing page creators! Learn the secrets of high-converting pages and become an expert

Get the answers you’re looking for – contact us

Schedule a one-on-one meeting with us and learn more about the benefits of our platform

Home Vad är en landningssida? Definition, typer, bästa praxis, kostnad, fördelar

Vad är en landningssida? Definition, typer, bästa praxis, kostnad, fördelar

TABLE OF CONTENT

Landningssidan är ett digitalt kraftverk som är utformat för att omvandla besökarnas intresse till handling, oavsett om det handlar om att köpa, registrera sig för ett nyhetsbrev eller ladda ner ett whitepaper. I den här artikeln går vi igenom landningssidorna, från deras strategiska roll i marknadsföringen till de bästa metoderna för att skapa en sida som konverterar.

I följande avsnitt kommer vi att gå djupare in på anatomin hos en framgångsrik landningssida, diskutera de psykologiska triggers som får besökare att klicka och avslöja hur man kan utnyttja design och innehåll för att maximera konverteringsgraden. Från att förstå vikten av A/B-testning och analys till att känna igen påverkan av mobiloptimering och sidladdningshastigheter, täcker vi allt du behöver veta för att skapa landningssidor som fångar leads och fängslar din publik.

Make your sections smartable and let go of mundane manual tasks with Smart Sections! An easy way to manage bulk changes.

Vad är en landningssida?

En landningssida är en fristående webbsida som är utformad just för att uppnå ett mål: konvertering. Det är den första kontaktpunkten som en besökare möter efter att ha klickat på en länk från ett e-postmeddelande, en annons eller andra digitala vägar, konstruerad för att omvandla intresse till handling. Till skillnad från andra webbsidor som är belamrade med information och alternativ, förlitar sig en landningssida på en enda uppmaning till handling, vilket gör den till ett laserfokuserat verktyg i alla marknadsföringsarsenaler.

Effektiviteten hos en landningssida ligger i dess enkelhet och specificitet. En landningssida minskar distraktioner och fokuserar på en specifik demografisk målgrupp och levererar ett anpassat budskap som överensstämmer med besökarens mål. Oavsett om det handlar om att samla in e-postadresser via landningssidor för leadgenerering eller att vägleda användare till köp via landningssidor med klick, är designen och innehållet noggrant anpassat till sidans primära mål om konvertering.

Även om varje typ av landningssida har olika krav, beroende på bransch, målgrupp och huvudmål, innehåller de alla följande nyckelelement som gör dessa digitala utrymmen till just landningssidor:

 • Rubrik – fängslande och tydlig, som ger en omedelbar förståelse för erbjudandet.
 • Underrubrik – ger ytterligare information som kompletterar rubriken.
 • Single USP – anger tydligt vad som gör erbjudandet unikt eller värdefullt.
 • Hjältebild eller -video – representerar visuellt produkten eller tjänsten, vilket ökar engagemanget.
 • Avsnittet om fördelar – listar de viktigaste fördelarna eller egenskaperna hos produkten/tjänsten.
 • Sociala bevis – bygger förtroende genom recensioner eller rekommendationer.
 • CTA-knapp – uppmuntrar besökare att vidta en önskad åtgärd.
 • Lead capture-formulär – samlar in information om besökaren, t.ex. e-postadresser, i utbyte mot ett erbjudande.
 • Avslutande argument – ett slutord som förstärker värdet av erbjudandet.

Vad är funktionen för en landningssida?

Landningssidan skapas för marknadsförings- eller reklamkampanjer. Det är där webbplatsbesökare landar efter att ha klickat på en länk från ett e-postmeddelande, en annons, Google, Youtube, Bing, Facebook, Linkedin, Instagram, Twitter eller liknande platser på webben. Landningssidans funktion är att samla in information från kontakter i utbyte mot något värdefullt, t.ex. en rabattkod eller en e-bok. Det är ett strategiskt instrument i marknadsförarens verktygslåda, utformat för att generera leads, öka försäljningen och förstärka effekten av marknadsföringskampanjer. Följande 4 pelare visar syftet med målsidor:

 • Lead generation – att samla in kontaktuppgifter som e-postadresser och bygga upp en databas med potentiella kunder.
 • Försäljningskonvertering – för att uppmuntra besökare att köpa, prenumerera på en tjänst, anmäla sig till ett evenemang etc.
 • Marknadstestning – för att testa marknadens respons på en ny produkt eller ett nytt erbjudande innan en fullskalig lansering.
 • Innehållsleverans – att ge tillgång till resurser som e-böcker, whitepapers eller kurser i utbyte mot användarinformation.

Landningssidor är centrala för digitala marknadsföringskampanjer och skapar en strömlinjeformad väg som kanaliserar besökarnas intresse till konkreta leads eller försäljning. Genom att presentera ett tydligt och lockande förslag uppmuntrar landningssidorna besökarna att engagera sig och engagera sig i varumärket på ett meningsfullt sätt.

Landningssidor är inte bara platshållare online; de är konverteringscentrerade miljöer som kombinerar berättande och visuellt engagerande element för att vägleda besökare mot det önskade målet. Företag använder olika strategier för att driva en målgrupp till sina landningssidor och maximera räckvidden och effektiviteten.

Landningssidorna kan spåras och mätas och ger ovärderlig information som kan ligga till grund för framtida marknadsföringsinitiativ, vilket gör dem oumbärliga för att uppnå kampanjmålen. Detta datadrivna tillvägagångssätt förfinar inte bara marknadsföringsstrategierna utan ger också insikter om kundbeteende, preferenser och konverteringsutlösare. Genom att analysera prestandamått som klickfrekvenser, konverteringsfrekvenser och avvisningsfrekvenser kan marknadsförare fatta välgrundade beslut för att optimera sina kampanjer för bättre prestanda.

Förmågan att snabbt anpassa sig till dessa insikter gör det möjligt att justera kampanjer i realtid, vilket säkerställer att marknadsföringsinsatserna förblir smidiga och lyhörda för det ständigt föränderliga digitala landskapet. Dessutom kan landningssidor integreras med automatiseringsverktyg för marknadsföring för att ytterligare effektivisera processen för att vårda leads, vilket gör dem till en kraftfull komponent i marknadsförarens verktygslåda för att driva framgångsrika resultat.

Vilka är de 7 fördelarna med en landningssida?

De fördelar med målsidor som anges nedan visar hur viktiga verktyg i den digitala marknadsföringsvärlden målsidor är. De 7 bästa vinsterna som företag kan få genom att använda målsidor inkluderar följande:

 1. Högre konverteringsgrad
 2. Ökat fokus på publiken
 3. Effektivt genererande av leads
 4. Bättre mätning av kampanjer
 5. Minskad avvisningsfrekvens
 6. Stödde affärsmålen
 7. Underlättade A/B-testning

1. Högre konverteringsgrad

För det första konverterar landningssidor mer trafik än allmänna webbplatser på grund av deras fokuserade och unika syfte. Även om en webbplats ger en heltäckande bild av ett företag, dess produkter och tjänster, erbjuder den också flera vägar för en besökare att ta, vilket kan försvaga effektiviteten hos ett enda konverteringsmål. Landningssidor eliminerar denna komplexitet genom att vägleda besökarna till en specifik åtgärd, minska distraktionerna och göra beslutsprocessen mer okomplicerad.

2. Ökat fokus på publiken

För det andra kan landningssidor skräddarsys för specifika segment av din målgrupp och presentera ett anpassat budskap som ger en djupare resonans med besökarnas behov och intressen. Detta fokuserade tillvägagångssätt ligger nära besökarnas specifika avsikter, vilket förbättrar budskapets relevans. Denna personliga touch ökar sannolikheten för konvertering.

3. Effektivt genererande av leads

För det tredje stöder målsidor direkt dina ansträngningar för leadgenerering. Genom att erbjuda något värdefullt, till exempel exklusiva e-böcker, insiktsfulla whitepapers eller informativa webbseminarier i utbyte mot kontaktinformation, samlar de effektivt in leads för framtida marknadsföringsinsatser. Dessutom kan dessa sidor optimeras med övertygande texter och strategisk design för att öka sannolikheten för att besökarna engagerar sig, vilket maximerar potentialen för insamling av leads.

4. Bättre mätning av kampanjer

För det fjärde, med ett enda fokus är det lättare att mäta hur effektiv en landningssida är för att uppnå sitt mål. Analytics kan ge insikter i konverteringsfrekvenser, besökarnas beteende och kampanjens prestanda, vilket möjliggör snabba justeringar och optimeringar.

För enkel analys av prestanda, använd Landingi-plattformen. Dess multifunktionella verktygslåda för marknadsföring innehåller EventTracker, som gör det möjligt att spåra användarnas beteende och samla all data i en instrumentpanel.

5. Minskad avvisningsfrekvens

För det femte är det mer sannolikt att en väldesignad landningssida med ett tydligt budskap och uppmaning till handling håller besökarna engagerade. Eftersom det finns färre distraktioner än på en fullständig webbplats är besökarna mer benägna att stanna kvar och vidta åtgärder.

6. Stöd för affärsmål

För det sjätte kan landningssidor snabbt skapas för att stödja kortsiktiga och långsiktiga affärsmål, oavsett om det handlar om att marknadsföra en ny produkt, öka antalet registreringar eller öka deltagandet i evenemang eller webbseminarier.

7. Underlättade A/B-testning

För det sjunde möjliggör landningssidor A/B-testning, en viktig komponent för att kontinuerligt optimera digitala marknadsföringsstrategier. Testerna gör det möjligt för företag att jämföra olika strategier genom att experimentera med olika designfunktioner och copywriting-alternativ för att avgöra vilken mix som bäst tilltalar målgruppen och uppnår de avsedda resultaten.

Genom att utforska möjligheterna med en landningssida upptäcker man många fördelar som avsevärt stärker ett företags strategi för digital marknadsföring. Landningssidor handlar inte bara om konverteringar; de är en smältdegel för insikter. Optimerade landningssidor erbjuder värdefull data som:

 • Skärper fokus för betalda annonskampanjer
 • Ökar trovärdigheten med kortfattade meddelanden
 • Förstärker varumärkesprofileringen
 • Fungerar som ett lackmustest för publikens preferenser, vilket gör det möjligt för marknadsförare att finjustera sin strategi genom A/B-testning
 • Gör det möjligt för marknadsförare att anpassa sin taktik baserat på feedback i realtid

Med rätt SEO-förbättringar kan fler landningssidor dessutom bli en ledstjärna för organisk trafik, vilket ytterligare ökar deras räckvidd och genomslagskraft.

Var ska man skapa en landningssida?

För att skapa en landningssida kan du överväga att använda användarvänliga webbplatsbyggare som Wix eller Squarespace, specialiserade skapare av landningssidor som Landingi eller Leadpages eller ett mångsidigt innehållshanteringssystem som WordPress. Välj utifrån din tekniska kompetens, dina designbehov och de specifika funktioner som krävs för din kampanj eller ditt företag.

I dagens digitala värld finns det många verktyg och tjänster som effektiviserar arbetet med att skapa effektiva landningssidor. Från dedikerade landningssidesbyggare som Unbounce och Leadpages till innehållshanteringssystem (CMS) som WordPress finns det gott om alternativ för både nybörjare och erfarna proffs. De bästa gratis land ningssidorna erbjuder en rad olika funktioner, från intuitiva dra-och-släpp-gränssnitt till avancerad analys, som tillgodoser digitala marknadsförare och företagares olika behov.

Men om du letar efter ett användbart verktyg som gör det möjligt att bygga målsidor utan ansträngning, fokusera på de bästa gratis målsidesbyggarna – det bästa valet är Landingi-plattformen. Denna lösning, uppfunnen av proffs för att svara på digitala marknadsförares behov, var utformad för att effektivisera sidbyggnadsprocessen och göra den tillgänglig även för oerfarna användare. Landingi sticker ut med sitt multifunktionella tillvägagångssätt och tillhandahåller följande funktioner:

 • Intuitiv byggare av landningssidor,
 • Över 400 professionellt utformade mallar,
 • Inbyggt A/B-testverktyg för att experimentera med sidversioner,
 • EventTracker-verktyg för att effektivisera spårning av användarbeteenden,
 • AI-assistans för innehålls- och SEO-optimering,
 • Smarta sektioner för enkel hantering av flera målsidor,
 • Över 170 integrationer,
 • Popup-fönster, formulär och mycket mer…

Alla har skapats för att förenkla skapandet av landningssidor och ytterligare optimeringsprocesser för både avancerade och oerfarna användare och för att göra det möjligt att köra olika marknadsföringskampanjer med specifika krav.

Nyckeln till framgång ligger i att välja ett verktyg som stämmer överens med dina marknadsföringsmål och ger flexibilitet att skapa landningssidor som passar din målgrupp, så det bästa alternativet är att hitta en lösning som svarar mot specifika behov och ger användarvänliga funktioner. Det innebär att du måste leta efter en plattform som erbjuder en robust uppsättning design- och optimeringsverktyg och som integreras sömlöst med din befintliga marknadsföringsstack, vilket säkerställer ett sammanhängande och effektivt arbetsflöde. Rätt verktyg bör ge dig möjlighet att förverkliga din kreativa vision med minimalt krångel och maximal effekt, vilket leder till målsidor som inte bara ser bra ut utan också presterar exceptionellt bra.

Hur skapar man en landningssida?

För att skapa en landningssida måste du definiera ditt mål, förstå din målgrupp, skapa en övertygande rubrik, designa med tydlighet, lyfta fram fördelar, inkludera sociala bevis, skapa en stark CTA och kontinuerligt optimera för konverteringar genom A/B-testning och analys, vilket säkerställer att designen är i linje med ditt varumärke och användarvänlig på alla enheter.

Följ guiden i 8 steg för hur du skapar en landningssida och kom ihåg att varje element måste fungera i harmoni för att fängsla publiken och resultera i en hög konverteringsgrad.

Om du undrar hur du skapar en landningssida kan du följa guiden i 8 steg och komma ihåg att varje element måste fungera i harmoni för att fängsla publiken och resultera i en hög konverteringsgrad.

1. Definiera ditt mål

För det första ska du definiera ditt mål. Oavsett om det handlar om att samla in leads, sälja en produkt eller marknadsföra ett webbinarium kommer ditt mål att forma sidans innehåll och design. Det här första steget är avgörande eftersom det lägger grunden för alla andra delar av din landningssida.

Utan ett tydligt mål kan din landningssida sakna fokus, vilket kan leda till förvirring och en lägre konverteringsgrad. Ta dig därför tid att förstå vad du vill uppnå med din landningssida och låt denna klarhet genomsyra alla beslut du fattar under skapandeprocessen.

2. Förstå din målgrupp

För det andra, förstå din målgrupp. Att känna till deras behov, preferenser och smärtpunkter gör att du kan skräddarsy ditt budskap och din design så att de resonerar med dem. Men det finns inget utrymme för gissningar – genom att genomföra marknadsundersökningar och samla in data om din demografiska målgrupp kan du skapa en målsida som talar direkt till deras önskningar och utmaningar.

Det här steget är avgörande eftersom det förbättrar relevansen av ditt innehåll och förbättrar användarupplevelsen genom att tillhandahålla lösningar som är anpassade till deras specifika krav. Om du anpassar din landningssida på det här sättet kan det öka sannolikheten för konvertering avsevärt, eftersom besökarna känner att erbjudandet är utformat just för dem.

3. Skapa en övertygande rubrik

För det tredje ska du skapa en övertygande rubrik som skär igenom bruset. Din rubrik ska fånga uppmärksamheten och förmedla värdeerbjudandet i ditt erbjudande. Det är det första besökarna kommer att se, så gör den slagkraftig. Se till att den är djärv, tydlig och lämnar ett outplånligt intryck på besökarens sinne.

En effektiv rubrik kan vara skillnaden mellan att en användare engagerar sig i ditt innehåll eller navigerar bort. Tänk på den som kroken som lockar din publik – den ska vara tillräckligt spännande för att väcka deras intresse och återspegla det följande innehållet. En stark rubrik svarar mot besökarens behov och lovar dem en lösning, vilket gör den till ett centralt element i konverteringsprocessen.

4. Utforma en sida med tydlighet och fokus

För det fjärde ska du utforma din sida med tydlighet och fokusera på ditt mål. Minimera distraktioner genom att ta bort onödiga element som inte bidrar till ditt mål. Använd en ren layout, läsbara teckensnitt och lämpliga bilder eller videor som stämmer överens med ditt budskap.

5. Lyft fram fördelarna

För det femte ska du lyfta fram fördelarna med ditt erbjudande. Fokusera på hur din produkt eller tjänst löser problem eller förbättrar din målgrupps situation. Använd punktlistor för tydlighetens skull om det behövs. Fördjupa dig i detaljerna om hur den gör livet enklare, roligare eller effektivare för användaren.

Räkna inte bara upp funktioner, utan koppla dem till verkliga fördelar som din publik kan relatera till. Om det är en innovativ lösning ska du beskriva hur den banbrytande tekniken skiljer den från konkurrenterna. Det här avsnittet handlar om att illustrera hur din produkt eller tjänst kan vara det transformativa elementet i att skapa en bättre livs- eller arbetssituation för konsumenten.

6. Inkludera sociala bevis

För det sjätte, inkludera sociala bevis – lägg till vittnesmål, recensioner och logotyper från välkända kunder eller partners på din landningssida. Den här formen av socialt bevis kan öka förtroendet bland dina besökare.

7. Skapa en stark CTA

För det sjunde, skapa en stark CTA. Den ska vara visuellt framträdande och formulerad på ett sätt som uppmuntrar besökarna att vidta åtgärder. Använd ett handlingsinriktat språk som förmedlar en känsla av brådska eller nytta. Se till att knappen är strategiskt placerad så att den är lätt att se och sticker ut från resten av sidans innehåll.

8. Optimera för konvertering

För det åttonde, optimera din sida för konvertering. Genomför A/B-testning för att testa olika rubriker, CTA:er, bilder och övergripande layouter. Det är en beprövad metod för att se vad som fungerar bäst. Använd analytics för att spåra besökarnas beteende och konverteringar och gör justeringar baserat på data.

För att ytterligare förbättra effektiviteten på din landningssida bör du fördjupa dig i nyanserna i varje element. Genom att anamma en kultur av testning och dataanalys kan du stegvis förbättra landningssidans prestanda, vilket leder till en mer förfinad användarupplevelse och högre konverteringsfrekvens över tid.

Under landningssidans yta ligger det strategiska ramverket för design och optimering. En väldesignad landningssida bör:

 • Representera färger som återspeglar varumärkets identitet,
 • Ha en layout som gör det lätt att navigera,
 • Se till att besökarens resa mot konvertering är obehindrad,
 • Ge en optimal upplevelse på alla enheter, särskilt för mobila användare.

Processen med att utforma landningssidor med hög konvertering slutar faktiskt aldrig, eftersom dessa digitala verktyg är effektiva endast när de kontinuerligt testas och förfinas. Regelbundna tester med optimeringsverktyg som värmekartor krävs för att göra placeringen och utseendet på viktiga element, som CTA-knappen, perfekt.

Hur skapar man en landningssida utan en webbplats?

Om du vill skapa en landningssida utan en webbplats kan du välja ett verktyg som Landingi, Canva eller Instapage, som erbjuder hosting för en landningssida. Om du inte har skaffat en domän ännu men vill skapa en landningssida är det bästa alternativet att använda dedikerade verktyg för att skapa en landningssida och hosta den i deras lösningar. Dessa verktyg ger användarna en delbar länk som fungerar som en fristående online-närvaro, perfekt för att testa nya marknadsidéer eller optimera PPC-kampanjer.

Att skapa en landningssida utan en webbplats är enkelt och kostnadseffektivt för dem som precis har börjat eller arbetar med en stram budget. Genom att fokusera på landningssidans syfte, välja en fängslande designlayout och bygga ett enkelt formulär kan användare snabbt lansera en sida som börjar engagera potentiella kunder. Även utan en webbplats kan landningssidor bli kraftfulla verktyg för leadgenerering och produktreklam.

Vilka är de bästa verktygen för att skapa en landningssida?

De bästa verktygen för att skapa en målsida är Landingi, Unbounce eller Leadpages, som, som programvara för målsidor, vanligtvis kombinerar användarvänlighet, flexibilitet och kraftfulla funktioner som tillgodoser olika behov, från enkla mönster till komplexa, konverteringsfokuserade sidor. De bästa landningssidebyggarna, som är allmänt erkända för sin effektivitet, är följande:

 1. Landingi
 2. Unbounce
 3. Leadpages
 4. Carrd
 5. Wix

När du väljer de bästa verktygen för att skapa en målsida ska du fokusera på de tre användbarhetspelarna som de bör täcka, enligt följande:

 • Skapande av sida

Välj bland de bästa gratis landningssidbyggarna, som Landingi eller Unbounce, som gör att du enkelt kan skapa landningssidor. Användarvänligt gränssnitt och dra-och-släpp-redigerare är ett måste, särskilt när man siktar på tidsbesparande lösningar. En bra landningssida-byggare bör erbjuda mallar som är utformade av proffs för att maximera prestanda och driva höga konverteringar.

 • Konverteringsoptimering

Tänk bredare – i den digitala marknadsföringsvärlden händer ingenting, och att skapa en landningssida är inte slutet; ytterligare optimering är nyckeln till framgång. Välj en multifunktionell plattform, som Landingi, som gör att du kan köra A/B-tester, spåra användarnas beteende och enkelt analysera insamlade data för att genomföra optimeringar.

 • AI-stöd

Hitta ett verktyg som erbjuder AI-funktioner som stöder innehållsskapande och SEO-optimering. Bästa AI-generatorer för målsidor, som Landingi, kan hjälpa dig att matcha budskapet till din målgrupp och öka SEO-effektiviteten med kostnadseffektiva lösningar.

Bland de många bra skaparna av målsidor, till exempel Unbounce eller Leadpages, kan det vara svårt att hitta den som passar dina behov. Men med fokus på dina mål är det vettigt att välja den bästa skaparen av målsidor – Landingi, som tillhandahåller alla nödvändiga verktyg för att skapa, testa och optimera sidor.

Vad är kostnaden för en landningssida?

Landningssidans kostnad varierar från $50 till och med $3000, med en genomsnittlig prislapp på $350. Kostnaderna varierar beroende på flera faktorer, bland annat om du skapar den själv, anlitar en frilansare eller arbetar med en byrå. Att anlita en frilansare kan vara en kostnadseffektiv lösning för företag med en stram budget, men det är viktigt att noggrant granska frilansarens portfölj och kundrecensioner innan du anställer. Nedan kan du se en uppdelning av de kostnader som är involverade i varje tillvägagångssätt:

 • Skapa en landningssida själv

Om du bestämmer dig för att skapa en landningssida på egen hand med hjälp av en plattform som WordPress, Unbounce eller Landingi, kommer dina primära kostnader att vara relaterade till plattformens prenumerationsavgifter och eventuella premiumplugins eller teman som du väljer att använda. Dessa plattformar har ofta gratisplaner eller börjar på så lågt som $10-$30 per månad för grundläggande planer, med mer avancerade funktioner och integrationer som höjer priset.

 • Anlita en frilansare eller en byrå

Kostnaden för att anlita en professionell för att designa och utveckla din målsida kan variera avsevärt. Arbetet kan kosta $ 15 – $ 80 per timme, beroende på frilansarens erfarenhet, plats och expertis. För en grundläggande landningssida är den lägsta skapandekostnaden cirka 500 $, med en genomsnittlig kostnad på 1000 $.

 • Kostnad för en anpassad landningssida

Anpassade målsidor som utformas av professionella byråer eller erfarna frilansare kan erbjuda en skräddarsydd lösning för dina affärsbehov och mål. För en anpassad landningssida kan genomsnittspriserna variera från $500 till $3000. Dessa kostnader kan bli högre beroende på hur komplex designen är, hur många revideringar som krävs, graden av anpassning och eventuella specifika integrationer som behövs.

Som du ser kan investeringen i en landningssida variera från nollkostnad med gratis plattformar till betydande belopp för specialdesignade sidor som utformats av professionella byråer. För dem som väljer en landningssidesbyggare inkluderar kostnaden en rad funktioner som stöder skapandet och hostingen av flera landningssidor, vilket gör det till ett attraktivt alternativ för företag i alla storlekar.

Om du däremot anlitar en frilansare eller en byrå kan du få en mer skräddarsydd och sofistikerad landningssida. Kostnaderna kan variera mycket baserat på:

 • Konstruktionens komplexitet,
 • Den nivå av anpassning som krävs,
 • Ytterligare faktorer som hosting, domänkostnader, SEO-optimering och löpande underhåll.

Det är viktigt att ta hänsyn till de initiala kostnaderna och den potentiella avkastningen på investeringen (ROI) som en högkvalitativ landningssida kan ge i form av leads, konverteringar och försäljning. När du budgeterar för en landningssida bör du väga kostnaden mot de förväntade fördelarna för ditt företag.

Vilka typer av landningssidor finns det?

Typer av landningssidor inkluderar:

 • squeeze page,
 • lead capture-sida,
 • genomklickssida,
 • landningssida för video,
 • stänkskyddssida,
 • tack sida,
 • sida för avregistrering,
 • försäljningssida med lång form,
 • prissättningssida,
 • produktsida,
 • landningssida för hänvisningar,
 • sidan kommer snart,
 • Kom igång-sida,
 • landningssida för e-böcker,
 • landningssida för inloggning,
 • mikrosidor,
 • landningssida för försäljning,

och många fler, till och med en 404-landningssida.

Det finns olika typer av målsidor som passar olika branscher, från produkt- eller tjänstesidor till sidor för nyhetsbrev och evenemang, och de är noggrant utformade för att tillgodose de specifika behoven och målen i varje sektor. De kan kategoriseras baserat på deras mål, målgrupp och karaktären på det innehåll de presenterar. Här är huvudtyperna:

 • Squeeze-sida

Förklaring: en minimal landningssida som är utformad för att effektivt fånga upp leads och samla in kontaktinformation i utbyte mot något värdefullt, t.ex. en gratis rapport, registrering av ett webbseminarium eller en prenumeration på ett nyhetsbrev.

Primärt mål: att bygga upp en e-postlista som kan användas för marknadsföringsändamål, t.ex. för att vårda leads, distribuera innehåll eller marknadsföra produkter och tjänster.

 • Lead capture-sida

Förklaring: en sida som är utformad för att informera och engagera besökare i produkten eller tjänsten, vanligtvis med ett formulär som samlar in besökarnas kontaktuppgifter som namn, e-postadresser, telefonnummer och ibland ytterligare uppgifter som är relevanta för verksamheten, som företagsstorlek eller bransch, beroende på hur djupt leadkvalificeringsprocessen går.

Primärt mål: att samla in information från besökare för att bygga upp en databas med potentiella leads för framtida marknadsföringsinsatser.

 • Landningssida med klickmöjligheter

Förklaring: en sida som fokuserar på att informera besökaren och knuffa dem mot en konverteringspunkt, vanligtvis genom en enda, övertygande uppmaning till handling.

Primärt mål: att värma upp besökare för en produkt eller tjänst innan de styrs mot att göra ett köp eller vidta någon annan viktig åtgärd.

 • Landningssida för video

Förklaring: En sådan landningssida innehåller en video som det centrala elementet för att engagera besökare, förmedla information och uppmuntra dem att vidta en specifik åtgärd, till exempel att prenumerera, köpa eller fylla i ett kontaktformulär.

Primärt mål: att snabbt fånga uppmärksamheten och göra budskapet mer lättillgängligt och övertygande än vad enbart text kan åstadkomma, vilket leder till högre konvertering.

 • Splash-sida

Förklaring: sida som föregår huvudstartsidan på en webbplats och som ofta fungerar som en slags introduktion eller inkörsport till webbplatsens innehåll.

Primärt mål: att lyfta fram ett särskilt meddelande, kontrollera besökarnas ålder innan de får tillgång till webbplatsens innehåll, låta besökarna välja önskat språk eller region eller samla in preferenser eller samtycke.

 • Landningssida för tack

Förklaring: en sida som besökare hänvisas till efter att de har vidtagit en viss åtgärd på en webbplats, t.ex. gjort ett köp, anmält sig till ett nyhetsbrev, laddat ner en resurs eller fyllt i ett kontaktformulär.

Primärt mål: att erkänna och uttrycka tacksamhet till användare för deras handlingar, förbättra användarupplevelsen och vårda relationen mellan företaget och dess kunder eller leads.

 • Sida för avregistrering

Förklaring: en specifik sida som användare hänvisas till när de väljer att avsluta prenumerationen på ett nyhetsbrev, en e-postlista eller andra former av digital kommunikation.

Primärt mål: upprätthålla en positiv användarupplevelse, även när användare väljer bort kommunikation, och följa bästa praxis och regler för e-postmarknadsföring

 • 404 Landningssida

Förklaring: En sida fungerar som ett felmeddelande som informerar användarna om att det innehåll de söker inte finns.

Primärt mål: minimera avvisningsfrekvensen, eftersom en väl utformad 404-sida kan vända en potentiellt frustrerande upplevelse till en positiv interaktion genom att guida användarna tillbaka till användbart innehåll eller hemsidan

 • Försäljningssida med lång form

Förklaring: en sida är en omfattande och detaljerad webbsida som utformats särskilt för att sälja en produkt eller tjänst.

Primärt mål: att ta itu med en potentiell köpares eventuella frågor och funderingar och därigenom minska friktionen inför köpet.

 • Landningssida för prissättning

Förklaring: en sida som är utformad för att presentera prissättningsalternativen för en produkt eller tjänst på ett tydligt och enkelt sätt

Primärt mål: att informera potentiella kunder om kostnaden för olika paket eller planer och att vägleda dem till att fatta ett köpbeslut.

 • Landningssida för produkt

Förklaring: en sida som är särskilt utformad för att marknadsföra och sälja en enda produkt eller en specifik grupp av produkter. Till skillnad från allmänna webbplatser eller e-handelsplattformar som kan lista flera artiklar, fokuserar en produktlandningssida på ett specifikt produkterbjudande.

Primärt mål: att kortfattat kommunicera produktens värde, besvara potentiella kunders frågor eller funderingar och övertyga dem om att agera.

 • Landningssida för hänvisningar

Förklaring: en sida som är särskilt utformad för att underlätta och uppmuntra processen att värva nya användare eller kunder genom befintliga kunders eller deltagares nätverk.

Primärt mål: att göra det möjligt att dela rekommendationslänken eller koden via e-post, sociala medier, meddelandeappar eller andra kanaler, vilket underlättar spridningen av ordet bland potentiella nya kunder.

 • Landningssida för “Kommer snart

Förklaring: en tillfällig sida som skapats för att informera besökare om en produkt, tjänst eller webbplats som ännu inte är tillgänglig men som kommer att lanseras inom en snar framtid.

Primärt mål: att skapa förväntan, fånga intresse och samla tidiga leads eller prenumeranter före den officiella lanseringen.

 • Landningssida för att komma igång

Förklaring: en sida som är utformad för att vägleda besökare till att ta det första steget i användningen av en produkt, tjänst eller plattform.

Primärt mål: att konvertera besökare till användare eller kunder genom att uppmuntra dem att påbörja registreringsprocessen, starta en kostnadsfri testperiod eller vidta någon annan åtgärd som leder till att de engagerar sig direkt i erbjudandet.

 • Landningssida för e-böcker

Förklaring: en sida som är särskilt utformad för att marknadsföra och underlätta nedladdning av en e-bok.

Primärt mål: att generera leads genom att använda e-boken som en värdefull resurs för att locka besökare.

 • Landningssida för inloggning

Förklaring: en sida som främst är utformad för att användare ska kunna komma åt ett befintligt konto genom att ange sina inloggningsuppgifter, t.ex. användarnamn och lösenord.

Primärt mål: att underlätta säker och enkel åtkomst för återkommande användare och återspegla varumärkets engagemang för användarupplevelse och säkerhet

 • Microsite

Förklaring: liten, fokuserad webbsida som är utformad för att fungera som en kompletterande eller fristående resurs skild från ett varumärkes huvudwebbplats.

Primärt mål: att lyfta fram en specifik kampanj, produktlansering, händelse eller ett innehållstema. Deras riktade karaktär gör det möjligt för varumärken att förmedla ett fokuserat budskap till ett visst publiksegment utan de distraktioner som en fullskalig webbplats innebär.

 • Landningssida för försäljning

Förklaring: sida som skapats specifikt för att sälja en produkt eller tjänst. Till skillnad från en allmän hemsida eller en produktsida som kan ha flera mål och länkar, fokuserar en landningssida för försäljning enbart på ett erbjudande och driver besökaren mot att slutföra en försäljning.

Primärt mål: att konvertera besökare till kunder genom att övertyga dem om att fatta ett köpbeslut.

Även om vi har förklarat de flesta typerna av landningssidor finns det många fler möjligheter att använda dessa digitala utrymmen. Som ett av de mest användbara verktygen fungerar landningssidor effektivt och hjälper till att driva en framgångsrik marknadsföringskampanj för ditt företag.

Att välja rätt typ av landningssida beror på de specifika målen för en kampanj, och att utforma separata landningssidor kan hjälpa till att tillgodose de olika målen.

Get 111 Landing Page Examples—The Ultimate Guide for FREE

Vilka är de bästa metoderna för att skapa landningssidor?

För effektiva landningssidor bör du se till att ha en tydlig och koncis rubrik, övertygande och nyttofokuserat innehåll samt en stark och tydlig uppmaning till handling, allt med stöd av engagerande bilder. Lägg till förtroendeskapande element, optimera din sida för mobil och kom ihåg laddningshastigheten. Alla dessa element spelar roll när det gäller att skapa målsidor som konverterar.

Följ alla de bästa metoderna för landningssidor som anges nedan, grupperade i relevanta kategorier, för att skapa och optimera din landningssida för bästa resultat.

1. Design av landningssida

Väl genomtänkt design av landningssidor bidrar till att uppnå bästa resultat. Gör sidan intuitiv och användarvänlig, fokusera på ett enda syfte och implementera de 7 bästa metoderna:

 • Ta bort navigering – effektivisera användarens resa mot konvertering genom att eliminera eventuella hinder som kan avleda dem från sidans primära mål.
 • Håll det konsekvent – se till att landningssidans design, budskap och övergripande känsla stämmer överens med ditt varumärke och den kampanj som den representerar.
 • Keep the action above the fold – se till att de viktigaste elementen, t.ex. rubriken, USP och CTA, är synliga utan scrollning, vilket förbättrar användarnas engagemang och konverteringen.
 • Responsiv webbdesign – se till att landningssidan fungerar bra på alla enheter och anpassar sig till olika skärmstorlekar och riktningar för att ge en optimal användarupplevelse.
 • Välj rätt färger – välj färger som framkallar den önskade känslomässiga responsen och kompletterar varumärkesidentiteten, vilket skapar en visuellt harmonisk och psykologiskt övertygande miljö.
 • Utforma för mobilen – utforma en landningssida för pekinteraktioner och se till att sidelementen är lätta att se och navigera på mindre skärmar. Dessutom bör laddningstiderna vara snabba, eftersom mobilanvändare förväntar sig snabb tillgång till information när de är på språng.
 • Eliminera distraktioner – strömlinjeforma designen så att den är helt i linje med konverteringsmålet och se till att varje element på sidan förmedlar budskapet och leder besökaren till önskad åtgärd.

2. Utarbetande av innehåll

Att skapa innehåll som stämmer överens med besökarnas förväntningar och övertalar dem att vidta åtgärder är inte självklart, så fokusera på följande 6 bästa metoder för att matcha ditt budskap med landningssidans mål:

 • Känn din målgrupp – förstå din målgrupp och skräddarsy ditt budskap så att det motsvarar deras specifika behov, önskemål och smärtpunkter. Kom ihåg att personalisering ska baseras på data, inte på din gissning.
 • Skriv kortfattade rubriker – se till att rubrikerna är kortfattade men ändå tillräckligt kraftfulla för att fånga uppmärksamheten och snabbt förmedla kärnbudskapet. De bör balansera korthet med effekt och locka besökare att fördjupa sig i landningssidans innehåll.
 • Skapa en övertygande text – skapa en berättelse som informerar, underhåller och övertygar din publik. Texten ska vara tydlig, kortfattad och fokusera på fördelarna med ditt erbjudande samtidigt som du tar upp eventuella invändningar som dina besökare kan ha. Se till att ditt språk passar din målgrupp och återspeglar ditt varumärkes röst, så att du skapar en koppling som får besökarna att känna sig förstådda och uppskattade.
 • Erbjud något användbart – ge en konkret fördel eller lösning på ett problem som din målgrupp står inför genom en nedladdningsbar resurs, en gratis provperiod, en rabattkod eller värdefull information som tillgodoser ett specifikt behov eller en smärtpunkt.
 • Välj rätt visuella element – välj bilder, grafik eller videor som kompletterar och förstärker ditt budskap och se till att de är av hög kvalitet och relevanta för din målgrupp. Rätt bilder kan förenkla komplex information, väcka känslor och leda besökarnas uppmärksamhet till viktiga element, t.ex. CTA.
 • Demonstrera din produkt i aktion – använd högkvalitativa bilder eller videor för att visa upp din produkt eller tjänst i verkliga situationer. Inkludera före-och-efter-scenarier, användarutlåtanden i demonstrationen eller interaktiva element som gör det möjligt för besökarna att se produkten från olika vinklar eller miljöer. Målet är att ge liv åt din produkt i dina potentiella kunders ögon och göra fördelarna påtagliga och omedelbara.

3. Uppbyggnad av förtroende och trovärdighet

Att bygga förtroende och trovärdighet bland besökare är ett annat område du bör fokusera på när du skapar en högkonverterande målsida. Det hjälper till att förverkliga de viktigaste målen för målsidan, övertyga användare att vidta åtgärder och bygga upp ditt varumärkes styrka. För att uppnå detta, implementera de 4 bästa metoderna:

 • Lägg till sociala bevis – visa upp kundutlåtanden, användarrecensioner, fallstudier eller omnämnanden och utmärkelser i media för att öka trovärdigheten i ditt erbjudande. Att se andra gå i god för din produkt eller tjänst kan påverka potentiella kunders beslutsprocess avsevärt.
 • Inkludera partnerlogotyper – visa upp välkända företag som du har arbetat med eller framhäv antalet användare som har dragit nytta av din tjänst. Det fungerar som en förtroendesignal och försäkrar besökarna om att de gör ett klokt val genom att engagera sig i ditt varumärke.
 • Lägg till en sekretessanteckning – försäkra besökarna om att deras personuppgifter är säkra och kommer att hanteras med största möjliga respekt för deras integritet. Detta kan bidra till att minska eventuell oro för att lämna ut personuppgifter, vilket ofta är ett hinder för konvertering.
 • Be bara om det du behöver – håll formuläret enkelt, rättframt och användarvänligt och be bara om den information som behövs, med respekt för användarens tid och integritet. Det kan avsevärt minska friktionen och öka sannolikheten för att formuläret skickas in.

4. Optimering av prestanda

Prestandaoptimering är nyckeln till framgång, men bara när den utförs regelbundet med rätt analysverktyg. Håll dig till de 7 följande bästa metoderna och skapa en framgångsrik landningssida:

 • Betona din uppmaning till handling – gör den till den mest framträdande funktionen på din målsida, så att den är omöjlig att missa. Använd kontrasterande färger, övertygande text och strategisk placering för att dra till dig besökarens uppmärksamhet. Att skapa en känsla av brådska eller erbjuda en begränsad tid kan också hjälpa till att få användarna att klicka på CTA-knappen.
 • Optimera för SEO – införliva bästa praxis för SEO, vilket inkluderar att undersöka och använda relevanta sökord, optimera metataggar och beskrivningar och skapa högkvalitativt, värdefullt innehåll som tillgodoser din målgrupps behov och frågor. Sökmotorer rankar SEO-optimerade målsidor bättre och visar dem högre upp i sökresultaten.
 • Minimera laddningstiden – optimera bilder, utnyttja webbläsarens cachning och minimera användningen av tunga skript för att säkerställa att din landningssida laddas snabbt och smidigt, så att användarens uppmärksamhet fokuseras på ditt innehåll och din CTA. Långsamt laddade sidor kan göra besökarna frustrerade, vilket leder till ökad avvisningsfrekvens och förlorade konverteringsmöjligheter.
 • Optimera för mobilen – se till att landningssidan är helt responsiv och ger en optimal upplevelse på smartphones och surfplattor. Detta inkluderar läsbar text utan att behöva zooma, tillräckligt med utrymme för tryckmål och snabba laddningstider för att tillgodose användare på språng. Genom att prioritera mobiloptimering kan du avsevärt bredda din landningssidas räckvidd och effektivitet och tillgodose den moderna konsumentens surfvanor och preferenser.
 • Ha en rullande CTA – se till att CTA alltid är i sikte, vilket effektivt ökar sannolikheten för konvertering genom att ge en konstant påminnelse om den åtgärd du vill att besökaren ska vidta. Det är en strategisk implementering som är utformad för att tillgodose olika nivåer av engagemang; oavsett om en besökare är redo att konvertera efter de första raderna eller behöver mer information innan han eller hon fattar ett beslut, finns den rullande CTA:n där för att vägleda dem mot att ta det avgörande steget i sin egen takt.
 • Förenkla dina formulär – sträva efter en användarvänlig upplevelse genom att bara be om den information som är nödvändig. Ett komplext eller långt formulär kan vara ett hinder för konvertering och avskräcka besökare från att slutföra den önskade åtgärden. Kom ihåg att varje ytterligare fält kan minska sannolikheten för konvertering, så prioritera och håll det kortfattat för att bibehålla användarengagemanget och uppmuntra till slutförande.
 • Testa allt – från rubriker till bilder och från formulär till CTA:er, varje element bör utvärderas och testas noggrant. Använd A/B-testning, multivariat testning och användartestning – dessa ovärderliga verktyg ger användbara data som kan leda till stegvisa förbättringar. Genom att anamma en kultur av kontinuerlig testning och lärande säkerställer du att din landningssida förblir en dynamisk och högpresterande tillgång i din marknadsföringsverktygslåda.

En landningssida kan bli en högkonverterande tillgång i alla digitala marknadsföringsstrategier genom att följa dessa bästa metoder. Detta mantra av optimering säkerställer att ingen sten lämnas orörd i strävan efter att skapa den mest effektiva landningssidan.

Vilka är de bästa exemplen på landningssidor?

De bästa exemplen på landningssidor innehåller alla viktiga element, som en tydlig layout, övertygande rubriker, koncisa texter, högkvalitativa bilder och förtroendeelement, som tillsammans leder användarna till enastående CTA och övertygar dem om att vidta önskad åtgärd.

Genom att undersöka de bästa exemplen på målsidor får du en inblick i vad väl genomförda digitala målsidor kan åstadkomma. Ta en titt på några val nedan och lär dig från verkliga fall vad som gör en landningssida framgångsrik.

1. Landningssida för gratis provperiod

Landningssidan för Kittls kostnadsfria testversion har en attraktiv design som på ett levande sätt visar plattformens funktioner. Den betonar framgångsrikt utbudet av funktioner och fördelar som de ger användarna. Inkluderade bilder och grafik visar på ett skickligt sätt de resultat som kan uppnås med verktyget. Det strategiska vita utrymmet och det koncisa men informativa innehållet riktar besökarnas fokus på enastående CTA och uppmuntrar dem att slutföra den önskade åtgärden.

Bebok_alt

2. Landningssida för tjänster

Landningssidan för Endodontics Northwest är utformad för att tillfredsställa besökare som söker specialiserade tandläkartjänster. Tillgången till direktkontaktmetoder för bokning av möten förenklar processen för potentiella patienter att gå vidare. Segmentet “Möt läkarna” skapar effektivt förtroende, medan en kartplugin gör det enkelt att lokalisera anläggningen. Den övertygande uppmaningen till handling, utsmyckad med en liten kalenderikon, gör det lättare att komma åt formuläret för tidsbeställning. Alla dessa komponenter skapar en framgångsrik landningssida för tjänster som konverterar.

3. Landningssida för nyhetsbrev

Mrwhosetheboss landningssida för nyhetsbrev visar en välstrukturerad, minimal sida med ett enda fokus som tydligt riktar besökarnas uppmärksamhet mot den önskade åtgärden – att registrera sig för ett nyhetsbrev. Det korta formuläret och den enastående CTA-knappen är välplacerade och kompletteras med en kort beskrivning. Bakgrundsbilden fångar uppmärksamheten och knapparna för sociala medier som är placerade i det strategiska övre högra hörnet är utformade för en bättre användarupplevelse. Alla dessa element bygger upp en landningssida för nyhetsbrev med hög konvertering.

Dessa exempel visar hur landningssidor kan skräddarsys för att uppfylla specifika marknadsföringsmål samtidigt som de ger en engagerande och effektiv användarupplevelse.

Vad är skillnaden mellan en landningssida och en hemsida?

Skillnaden mellan landningssidor och hemsidor ligger i deras syfte, design och källan till deras trafik, vilket direkt påverkar hur de används i ett företagsonlinestrategi. För att förstå det bättre, kolla in förklaringen nedan:

 • Navigering – landningssidor är utformade med ett enda fokus eller mål, t.ex. att uppmuntra besökare att registrera sig för ett nyhetsbrev, ladda ner en guide eller köpa något. För att hålla besökarna fokuserade på detta mål har landningssidorna vanligtvis inga navigeringsmenyer som länkar till andra delar av webbplatsen. Detta minimerar distraktioner och hjälper till att vägleda besökarna mot den avsedda konverteringsåtgärden. Hemsidor fungerar däremot som navet för huvudnavigeringen på ett företags webbplats och innehåller menyer och länkar som leder besökarna till andra delar av webbplatsen där de kan utforska mer om företaget, dess produkter och tjänster.
 • Trafikkällor – trafiken till målsidor kommer vanligtvis från specifika marknadsföringskampanjer, t.ex. PPC-annonser (pay-per-click), e-postmarknadsföring eller annonser i sociala medier. Dessa sidor är skräddarsydda för att matcha det budskap eller erbjudande som presenteras i annonsen eller e-postmeddelandet, vilket ger en sammanhängande upplevelse som leder till högre konverteringsfrekvens. Å andra sidan kan trafiken till startsidan komma från olika källor, inklusive direktbesök (genom att skriva in webbplatsens URL i en webbläsare), hänvisningar från andra webbplatser, sociala medier med mera. Hemsidan måste tillgodose en bredare publik med olika avsikter.
 • Positionering på webbplatsen – landningssidor är ofta åtskilda från huvudnavigeringsstrukturen på ett företagswebbplats. De är utformade för att uppfylla ett specifikt kampanjmål och kanske inte alltid är tillgängliga via webbplatsens huvudnavigeringsmeny. Deras primära funktion är konvertering och de optimeras i enlighet med detta. Omvänt är startsidan förstasidan på ett företags webbplats. Den fungerar som den första välkomstpunkten för besökare, ger en allmän översikt över vad företaget erbjuder och guidar besökare till olika delar av webbplatsen baserat på deras intressen.

I en jämförelse mellan landningssida och hemsida finns det ingen vinnare, eftersom de båda är två distinkta digitala marknadsföringsverktyg – landningssidor kan dock existera utan en webbplats, medan hemsidan alltid är en del av den. Hemsidor ger en bredare översikt över ett företag och innehåller navigering till olika delar av webbplatsen, vilket ger trafik från flera källor, medan en landningssida däremot är det:

 • uppfanns som en riktad konverteringsmaskin utan navigering,
 • som existerar oberoende av huvudwebbplatsen,
 • skräddarsydda för specifika marknadsföringskampanjer,
 • utformad för att vara kulmen på en besökares resa,
 • leverera ett övertygande budskap som är anpassat till trafikkällan,
 • utformad för att framkalla en omedelbar respons, oavsett om det handlar om en registrering, ett köp eller någon annan form av engagemang.

Vad är skillnaden mellan en landningssida och en webbplats?

Skillnaden mellan en landningssida och en webbplats ligger i deras omfattning, design, syfte och de roller de spelar i en digital strategi. För att förstå dessa skillnader bättre, se förklaringen nedan:

 • Syfte och designfokus – som nämnts ovan är landningssidor utformade med ett enda fokus i åtanke: att uppnå ett specifikt konverteringsmål. På grund av detta fokuserade syfte är designen av landningssidor strömlinjeformad för att ta bort alla distraktioner som kan försämra konverteringsmålet, och saknar ofta navigering till andra delar av en webbplats eller externa länkar. Webbplatser fungerar däremot som omfattande nav som tillhandahåller ett brett utbud av information och resurser om ett företag, ett varumärke eller en individ. Webbplatser innehåller flera sidor som alla har olika funktioner, t.ex. att beskriva produkter eller tjänster, erbjuda kontaktinformation, presentera blogginlägg och mycket mer. Utformningen och navigeringen av en webbplats är avsedd att underlätta utforskning och interaktion med ett brett utbud av innehåll.
 • Funktionalitet och innehåll – en landningssida är vanligtvis fristående i sin funktionalitet och utformad för att leda användarna till att vidta en specifik åtgärd. Innehållet på en landningssida är mycket målinriktat och övertygande och stöder direkt konverteringsmålet. Å andra sidan omfattar en webbplats ett brett spektrum av funktioner och typer av innehåll, inklusive informationssidor, kontaktformulär, produktkataloger, kundsupportavsnitt med mera. Webbplatser är byggda för att engagera användare på flera olika sätt, vilket ger möjlighet till utforskning, utbildning och transaktioner.
 • Roll i marknadsföring och kommunikation – landningssidor används ofta i samband med reklamkampanjer, e-postmarknadsföring eller initiativ i sociala medier för att konvertera trafik från dessa källor. De är viktiga verktyg för riktade marknadsföringsinsatser och gör det möjligt för företag att mäta hur effektiva olika kampanjer och erbjudanden är. Webbplatser spelar dock en bredare roll när det gäller att etablera en närvaro på nätet och fungerar som ett företags eller varumärkes digitala ansikte utåt. De är utformade för att kommunicera ett brett spektrum av information till besökare och stödja både marknadsförings- och operativa mål på längre sikt.

Landningssidor och webbplatser kan dela på det digitala utrymmet men har olika mandat. Medan landningssidor fokuserar på att konvertera besökare för att uppnå ett specifikt mål, med riktat innehåll och minimala distraktioner, fungerar webbplatser som en omfattande digital närvaro för ett företag eller en individ och erbjuder ett brett utbud av information, funktioner och möjligheter för besökarengagemang.

Det är på webbplatsen som ett varumärke bygger upp sin historia, vårdar kundrelationer och erbjuder flera olika vägar för användarna att utforska, till skillnad från den konverteringsorienterade landningssidan, som har en enda, väldefinierad väg som leder till ett förutbestämt resultat.

Vilka är komponenterna i en landningssida?

Varje landningssida är uppbyggd av nyckelkomponenter, inklusive rubrik, bilder, CTA, förtroendesignaler, innehåll, layout, formulär, kontaktinformation och sidfot, som alla har ett tydligt syfte att konvertera besökare. Här är de 9 viktigaste komponenterna i en landningssida som tillsammans skapar funktionella, attraktiva för användarna och effektiva digitala marknadsföringsverktyg:

1. Rubriken

Det första elementet på en landningssida är en rubrik som fångar uppmärksamheten och kortfattat kommunicerar det huvudsakliga värdeförslaget. Det är vanligtvis en fras som väcker uppmärksamhet, tillräckligt fängslande för att skära igenom bruset och tillräckligt informativ för att väcka engagemang hos besökarna och få dem att vilja utforska ämnet.

2. Visuella bilder

Det andra elementet på en landningssida är högkvalitativa bilder eller videor som kompletterar budskapet och lockar besökare. En god praxis är att inkludera lämpliga animationer eller interaktiva element, eftersom de omedelbart engagerar sig i sidans innehåll, vilket leder till högre konverteringar.

Enligt ClientBoost-statistik kan inkludering av videor på din målsida öka konverteringsfrekvensen med 86% – detta bör övertyga dig om det värde du kan erbjuda din publik genom att lägga till video.

3. CTA

Det tredje elementet på en landningssida är en tydlig och övertygande CTA-knapp som uppmuntrar besökare att vidta en specifik åtgärd, som att registrera sig eller göra ett köp. Dess design är vanligtvis enastående, med färger, former och teckensnitt som är synliga men inte överväldigande. En perfekt utformad knapp måste vara välplacerad i strategiska sidsektioner och bör innehålla enkla, personliga meddelanden.

4. Förtroendesignaler

Det fjärde elementet på en landningssida är ett avsnitt med vittnesmål, recensioner, märken eller logotyper som bygger trovärdighet och lugnar besökarna. Förtroendesignaler är psykologiskt övertygande element som hjälper besökarna i deras beslutsprocess.

5. Innehåll

Det femte elementet på en landningssida är kortfattad, övertygande text som förklarar erbjudandets fördelar och tar itu med potentiella invändningar. I de flesta fall bör innehållet inte bara beskriva produktens eller tjänstens egenskaper utan också hur lösningen löser besökarens problem, med exempel från verkligheten som visar vilka vinster den potentiella kunden kan göra.

6. Design och layout

Det sjätte elementet på en landningssida är layouten – den övergripande visuella kompositionen som styr besökarens uppmärksamhet och gör sidan lätt att navigera. Dess struktur bör vara tydlig, utan överväldigande element, vilket gör CTA-kompletteringen naturlig för besökare.

7. Formulär

Det sjunde elementet på en landningssida är ett datainsamlingsformulär, utformat för att vara så enkelt och okomplicerat som möjligt. Kortare, enkla opt-in-formulär kan placeras på en sida för att förenkla besökarnas konverteringsväg, medan längre, omfattande formulär (t.ex. tidsbokning) vanligtvis döljs under CTA-knappar och placeras på en specifik målsida utan andra element.

8. Kontaktuppgifter

Det åttonde elementet på en landningssida är kontaktinformation, inklusive varumärkesinformation, t.ex. e-postadress, telefonnummer eller lokalisering. En god praxis är att inkludera ikoner för sociala medier, som leder till varumärkets kanaler.

På landningssidor för tjänster skapar en “Ring nu”-knapp och ett kartplugin en positiv användarupplevelse, särskilt bland mobilanvändare, och förenklar de åtgärder som potentiella kunder kan vidta för att boka eller genomföra en tid.

9. Sidfot

Det sista men inte minst viktiga elementet på en landningssida är sidfoten, som kan innehålla ytterligare information, länkar eller ansvarsfriskrivningar, men som ofta minimeras för att hålla fokus på konverteringsmålet.

När du skapar en landningssida är det viktigt att hålla sig till utkastet med alla viktiga element. Även om varje sida är olika och utformas specifikt beroende på bransch, gör dessa nyckelelement att landningssidorna är välstrukturerade och anpassade till UX-principer.

 

Varför är det viktigt att testa en landningssida?

Testning av landningssidor, särskilt A/B-testning, gör det möjligt för marknadsförare att jämföra olika versioner av en landningssida för att avgöra vilka element som ger bäst respons hos målgruppen och leder till högre konverteringsgrad.

Genom systematisk förbättring av nyckelelement, såsom:

 • rubriker,
 • layouter,
 • bilder,
 • CTA:er,

kan marknadsförare hitta den optimala kombinationen som omvandlar besökare till leads eller kunder.

Specifika landningssidebyggare, som Landingi, erbjuder inbyggda A/B-testverktyg, tack vare vilka du inte behöver leta efter budgetkrävande, komplexa externa lösningar.

Utöver de omedelbara vinsterna i konverteringsgraden ger testning av en landningssida långsiktiga fördelar. Det förbättrar användarupplevelsen genom att minska friktionspunkter och ger en mängd datadrivna insikter som kan användas i bredare marknadsföringsstrategier. Kontinuerlig testning säkerställer att landningssidorna utvecklas i takt med att kundernas preferenser och marknadstrender förändras och att de behåller sin relevans och effektivitet över tid.

Hur optimerar man en landningssida för att öka konverteringsgraden?

För att optimera en landningssida och öka konverteringsgraden måste du vara uppmärksam på strategisk design, övertygande innehåll och förbättringar av användarupplevelsen, som tillsammans utgör en noggrann process som kräver uppmärksamhet på detaljer och en djup förståelse för besökarnas psykologi.

Guiden för optimering av målsidor nedan innehåller de 11 viktigaste stegen för optimering av målsidor och omfattar följande element:

 1. Skapa en övertygande rubrik
 2. Lägga till engagerande visuella bilder
 3. Skapa tydligt och koncist innehåll
 4. Implementering av stark CTA
 5. Lägga till korta formulär
 6. Implementering av förtroendesignaler
 7. Gör den mobilvänlig
 8. Kontroll av laddningshastighet
 9. Genomföra A/B-tester
 10. Implementering av SEO-rutiner
 11. Använda analysverktyg

#1 Utforma en övertygande rubrik

För det första ska du skapa en tydlig och engagerande rubrik som fångar uppmärksamheten och kommunicerar värdeerbjudandet i ditt erbjudande direkt och kortfattat. Gör den djärv, fängslande och engagerande, men glöm inte bort produkt- eller tjänstesammanhanget. Skräddarsy budskapet till din målgrupp och mät dess effektivitet genom A/B-testning för att hitta den mest kraftfulla versionen.

#2 Lägga till engagerande visuella bilder

För det andra, lägg till engagerande bilder. Använd högkvalitativa bilder eller videor som är relevanta för din produkt eller tjänst. Bilderna ska komplettera budskapet och hjälpa till att illustrera fördelarna med erbjudandet. Glöm inte att mobiloptimerade landningssidor laddas snabbt, så se till att alla inkluderade bilder är responsiva.

#3 Skapa ett tydligt och koncist innehåll

För det tredje, skapa ett tydligt och koncist innehåll. Se till att det är lätt att förstå och fokuserar på fördelarna med ditt erbjudande. Använd punktlistor eller korta stycken för att göra informationen lättförståelig. Dela upp långa beskrivningar i mindre textavsnitt och lägg till lämplig grafik för att göra ditt innehåll attraktivt för besökarna.

#4 Implementering av stark CTA

För det fjärde, implementera en stark CTA-knapp och se till att den sticker ut visuellt och förmedlar exakt vad besökaren kommer att få genom att klicka. Det handlingsinriktade språket som skapar en känsla av brådska eller nytta fungerar bäst på målsidor.

#5 Lägga till korta formulär

För det femte, lägg till ett kort formulär och håll det så enkelt som möjligt. Be bara om den information som du absolut behöver, eftersom varje ytterligare fält kan minska sannolikheten för komplettering.

Att be om en gatuadress kan leda till en minskad konvertering på 4% och att fråga om en persons ålder kan leda till en minskning på 3%, enligt Featherys statistik – håll formuläret kort och be bara om nödvändiga uppgifter för att få höga konverteringar.

#6 Implementering av förtroendesignaler

För det sjätte, implementera förtroendesignaler. Inkludera element som vittnesmål, kundrecensioner, partnerlogotyper, certifieringar eller säkerhetsmärken för att bygga förtroende hos din publik. Dessa komponenter påverkar en psykologisk aspekt av beslutsprocessen hos besökarna, ger dem varumärkets trovärdighet och övertygar dem om produktens eller tjänstens kvalitet.

#7 Göra den mobilvänlig

För det sjunde, gör din sida mobilvänlig. Se till att din landningssida är responsiv och ser bra ut på alla enheter. Med tanke på det ökande beroendet av smartphones och surfplattor för webbsökning är det viktigt att prioritera designprinciperna för mobil först. Genom att fokusera på dessa aspekter kan du avsevärt minska risken för att mobilanvändare överger sidan på grund av dålig prestanda eller svår navigering, och därmed öka potentialen för högre konverteringsfrekvenser från mobiltrafik.

#8 Kontroll av laddningshastighet

För det åttonde bör du kontrollera laddningshastigheten och optimera landningssidans laddningstid – komprimera bilder och utnyttja cachning. Snabbare laddningstider förbättrar användarupplevelsen och kan bidra till att öka konverteringsgraden.

För varje sekund som det tar för en sida att laddas minskar konverteringsgraden med 4,42% – tid är viktigt, särskilt för mobilanvändare, så se till att optimera sidans laddningstid för att förbättra användarupplevelsen och öka konverteringen.

#9 Genomföra A/B-tester

För det nionde, gör A/B-tester – testa regelbundet viktiga delar av din landningssida (rubriker, CTA:er, bilder) för att se vad som fungerar bäst. A/B-tester kan ge värdefulla insikter om besökarnas preferenser och beteende, så att du kan skräddarsy sidan efter målgruppens förväntningar och skapa ett oemotståndligt erbjudande som ger hög konvertering.

#10 Implementera SEO-metoder

För det tionde, implementera SEO-metoder. Införliva relevanta nyckelord i ditt innehåll för att förbättra din målsidas synlighet i sökmotorresultaten. Det leder till att du får mer organisk trafik, vilket är avgörande för din sidas framgång. Se till att sökorden stämmer överens med din målgrupps sökintention för bättre inriktning – annars kommer din landningssida bara att vara en droppe i havet av liknande erbjudanden.

#11 Använda analysverktyg

Slutligen, använd analysverktyg för att spåra landningssidans prestanda. Denna information kan hjälpa till att identifiera områden för förbättringar och upptäcka de mest effektiva elementen. För sådana ändamål är det bästa alternativet att använda en multifunktionell plattform för landningssidor, som Landingi, som har ett inbyggt EventTracker-verktyg.

För att göra din landningssida till ett effektivt verktyg i en marknadsföringskampanj är regelbunden optimering nyckeln – det tar aldrig slut, men kom ihåg att kontinuerliga förbättringar inte bara handlar om att justera det som redan finns där; de handlar om att utvecklas med feedback från användare, marknadstrender och tekniska framsteg för att säkerställa att varje element på din landningssida arbetar synergistiskt för att konvertera besökare till kunder.

Vad är rätt dimension på en landningssida?

Landningssidans storlek är standardiserad för stationära datorer med en bredd på 960 px och rekommenderas i allmänhet för att säkerställa kompatibilitet mellan olika skärmstorlekar. Den här dimensionen följer innehållsområdet, medan landningssidans ram är bredare och vanligtvis når 1440 px. Ramen gör att din sida ser bra ut på alla skärmstorlekar och håller viktiga element i rätt position med rätt storlekar.

För mobila enheter är responsivitet nyckeln; målsidan måste anpassa sig till olika skärmstorlekar och orienteringar, vilket säkerställer en optimal visningsupplevelse oavsett vilken enhet som används. För en mobilversion av en landningssida är bredden på innehållsområdet vanligtvis 320 px, med en rambredd som når 360 px. Höjden på en landningssida beror på specifika designkrav.

Det bästa alternativet för att säkerställa att du använder rätt målsidesmått är att använda mallar som erbjuds av sidbyggare eller hitta en pixelperfekt redigerare som håller de optimala storlekarna, som Landingi, vilket säkerställer att din sida ser perfekt ut på alla enheter.

 

Hur skapar jag en trådram för en landningssida?

För att skapa en effektiv wireframe för en landningssida och organisera viktiga element som tillsammans bygger upp en landningssida med hög konvertering ska du definiera sidans mål, undersöka och samla innehåll, skissa på en layout, besluta om ett rutnätssystem, placera ut viktiga element, använda wireframing-verktyg, upprepa och förfina samt testa din wireframe.

För att förstå det bättre kan du ta en titt på den 8-stegsguide som följer:

 1. Definiera målet – identifiera tydligt det primära målet med din landningssida. Oavsett om det handlar om att generera leads, sälja en produkt eller marknadsföra ett webbseminarium kommer målet att styra strukturen och innehållet i din wireframe.
 2. Undersök och samla innehåll – innan du börjar skissa ska du samla alla nödvändiga innehållselement som rubriker, copy, uppmaningar till handling (CTA), bilder och andra komponenter som du planerar att inkludera. Förståelsen för vilket innehåll du har kommer att påverka sidans layout och flöde.
 3. Skissa en grov layout – börja med en enkel skiss på papper eller whiteboard. Det gör det möjligt att snabbt iterera och utforska idéer. Skissa ut var viktiga element ska placeras, till exempel rubrik, CTA, bilder och formulär. Tänk på användarens flöde när de navigerar på sidan.
 4. Bestäm dig för ett rutnätssystem – de flesta digitala designer baseras på ett rutnätssystem för att säkerställa anpassning och enhetlighet. Bestäm hur många kolumner din layout ska ha. På så sätt kan du organisera innehållet mer effektivt och se till att hela designen är konsekvent.
 5. Placera ut nyckelelement – använd rutnätet för att placera ut nyckelelementen på din wireframe:
  • Rubriken: placera den på en framträdande plats högst upp.
  • Visuals: ange var bilder eller videor ska placeras.
  • CTA: se till att den primära CTA:n är synlig ovanför vecket och lätt att hitta.
  • Förtroendesignaler: inkludera platser för vittnesmål, godkännanden eller säkerhetsmärken.
  • Innehåll: ordna texten i en logisk ordning som leder besökaren till att vidta åtgärder.
  • Design och layout: skissera den grundläggande layouten och ange utrymmen för navigering (om sådana finns), blanksteg och andra designelement.
  • Formulär: skissa på formulärets plats och fält om målet är att samla in leads.
  • Sidfot: ange viktiga delar av sidfoten som kontaktinformation, länkar till sociala medier och juridiska ansvarsfriskrivningar.
 6. Använd wireframing-verktyg – gå över till ett digitalt wireframing-verktyg som Adobe XD eller Figma. Dessa verktyg erbjuder mer precision och flexibilitet, vilket gör att du kan skapa en mer detaljerad och skalbar wireframe.
 7. Iterera och förfina – använd feedback från intressenter eller teammedlemmar för att förfina wireframe. Var uppmärksam på användbarhet och hur enkelt en användare kan uppnå det avsedda målet med sidan.
 8. Testa din wireframe – genomför användbarhetstester på din wireframe för att få insikt i hur verkliga användare interagerar med layouten. Använd denna feedback för att göra eventuella nödvändiga justeringar.

Att skapa en wireframe för en landningssida handlar om att planera sidans struktur och flöde utan att fastna i designdetaljer. Även om en wireframe inte är en slutgiltig design är det ett viktigt steg i skapandeprocessen, som möjliggör en samarbetsinriktad metod för att förfina landningssidans struktur och säkerställa att den är i linje med marknadsföringsmålen. Detta grundläggande steg hjälper till att säkerställa att din landningssida är optimerad för användarupplevelse och konvertering.

 

Hur optimerar jag landningssidan för SEO?

För att optimera din landningssida för SEO ska du fokusera på riktade sökord och följa de 7 huvudsakliga optimeringsområdena som visas nedan:

 1. Sökordsforskning
 2. SEO-vänliga webbadresser
 3. Titeltagg och metabeskrivning
 4. Taggar för rubriker
 5. Högkvalitativt innehåll
 6. Interna och externa länkar
 7. Analys och spårning

1. Sökordsforskning

För det första, gör en sökordsundersökning. Identifiera relevanta sökord som din målgrupp söker efter. Använd verktyg som Google Keyword Planner eller Ahrefs för att hitta sökord med en bra balans mellan sökvolym och konkurrens. Fokusera på longtail-nyckelord, som tenderar att ha lägre konkurrens och högre konverteringsgrad.

2. SEO-vänliga webbadresser

För det andra ska du skapa SEO-vänliga webbadresser. Se till att landningssidans URL är kortfattad, läsbar och innehåller ditt primära nyckelord. En välstrukturerad URL hjälper sökmotorer att förstå vad din sida handlar om.

3. Titeltagg och metabeskrivning

För det tredje ska du skapa en titeltagg och en metabeskrivning. Titeltaggen bör innehålla mindre än 60 tecken och metabeskrivningen mindre än 160 tecken för att säkerställa att de visas korrekt i sökresultaten. Båda ska locka användare att klicka sig vidare till din landningssida.

4. Taggar för rubriker

För det fjärde, använd rubriktaggar (H1, H2, H3, etc.) för att strukturera ditt innehåll tydligt. Huvudrubriken bör vara i en H1-tagg och innehålla ditt primära sökord. Underrubriker (H2, H3) kan hjälpa till att organisera innehållet ytterligare och bör innehålla sekundära nyckelord.

5. Högkvalitativt innehåll

För det femte, skapa värdefullt och engagerande innehåll som svarar på din målgrupps behov och frågor. Använd dina sökord naturligt i texten, sträva efter en sökordstäthet som känns organisk och undvik sökordsfyllning.

6. Interna och externa länkar

För det sjätte bör du inkludera interna länkar till andra relevanta sidor på din webbplats för att sprida länkkapital och hålla användarna engagerade. Externa länkar till auktoritativa webbplatser kan också öka trovärdigheten för ditt innehåll.

7. Analys och spårning

Slutligen kan du använda verktyg som Google Analytics och Google Search Console för att spåra landningssidans prestanda. Övervaka mätvärden som trafik, avvisningsfrekvens och konverteringar för att identifiera områden som kan förbättras.

Att optimera en landningssida för SEO är ett strategiskt arbete som säkerställer att din sida är synlig för rätt målgrupp vid rätt tidpunkt. Genom att skapa en relevant och engagerande användarupplevelse och utnyttja schemamärkning kan landningssidor få högre synlighet i sökresultaten och locka mer organisk trafik.

Vad är vikten av sidhastighet för landningssidor?

Sidhastigheten är en viktig del av användarupplevelsen och avgör hur framgångsrik en landningssida blir, eftersom en för hög laddningshastighet ökar avvisningsfrekvensen. I en digital värld med korta uppmärksamhetsspann kan en landningssida som laddas snabbt innebära skillnaden mellan en konvertering och en förlorad möjlighet.

Även en sekunds fördröjning av laddningstiden kan leda till en minskning av konverteringarna med 7%, enligt BigCommerce-statistik. Detta understryker behovet av snabbhet på den konkurrensutsatta onlinemarknaden.

Dessutom påverkar sidhastigheten SEO-rankingen, eftersom sökmotorer prioriterar webbplatser som ger en snabb och sömlös användarupplevelse. Landningssidor som laddas snabbt bidrar till lägre avvisningsfrekvens, högre engagemang och förbättrad SEO, vilket i sin tur kan leda till ökad synlighet och trafik. I takt med att mobilanvändningen fortsätter att öka kommer vikten av sidhastighet bara att växa, vilket gör det viktigt för företag att optimera sina landningssidor för snabba laddningstider för att behålla en konkurrensfördel.

Vilka är begränsningarna med en landningssida?

Landningssidor har vissa begränsningar, bland annat begränsat innehåll, SEO-utmaningar, CRO-begränsningar och andra mindre begränsningar. Trots deras förmåga att konvertera besökare kan det uppstå problem på flera områden, enligt följande:

 • Begränsat innehåll – landningssidor fokuserar på ett enda meddelande eller erbjudande för att vägleda besökarna till en specifik åtgärd. Detta fokuserade tillvägagångssätt innebär att de inte kan ge omfattande information eller en fullständig översikt över ett företags alla produkter eller tjänster, vilket kan leda till att vissa besökare söker mer information.
 • SEO-utmaningar – eftersom de är så fokuserade kan målsidor ha svårt att rankas för ett brett spektrum av sökord.
 • Målgruppsinriktning – även om målsidor kan vara mycket effektiva för den målgrupp de är utformade för att rikta sig till, kanske de inte resonerar med eller tilltalar alla besökare. Denna specificitet kan ibland leda till missade möjligheter med bredare målgrupper.
 • Underhåll och uppdatering – landningssidor kräver regelbunden testning, uppdatering och optimering baserat på prestandadata för att förbli effektiva. Detta löpande underhåll kräver resurser och tid.
 • Annonsutmattning – om en landningssida främst marknadsförs genom betald annonsering kan målgruppen uppleva annonsutmattning, vilket minskar effektiviteten över tid. Att diversifiera trafikkällorna kan bidra till att mildra detta problem, men det är kanske inte alltid genomförbart.
 • CRO-begränsningar – även om målsidor är optimerade för konverteringar kan det ibland vara svårt att uppnå betydande förbättringar utan väsentliga ändringar av erbjudandet, designen eller texten. Minskande avkastning kan uppstå efter inledande optimeringsinsatser.
 • Integration och samstämmighet med huvudwebbplatsen – om landningssidorna inte är noggrant integrerade kan de kännas åtskilda från företagets huvudwebbplats när det gäller design, ton och användarupplevelse. Denna brist på sammanhållning kan påverka varumärkesuppfattningen och användarnas förtroende.
 • Kostnad – att utforma, utveckla och marknadsföra målsidor kan medföra kostnader, särskilt för företag som förlitar sig starkt på betald trafik. Avkastningen på investeringen kanske inte alltid motiverar dessa utgifter, särskilt för mindre företag eller företag med erbjudanden med lägre marginal.

Hur fungerar en landningssida?

En landningssida fungerar som den sista kontrollpunkten i en besökares resa mot konvertering: det är där en besökare “landar” efter att ha klickat på en länk i ett e-postmeddelande eller annonser från Google, Bing, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter eller liknande platser på webben. Vid ankomsten möts besökaren av en noggrant utformad rubrik och stödjande text som presenterar ett övertygande erbjudande och formulerar det unika värdeerbjudandet. Sidans design är optimerad för att vägleda besökaren mot CTA, medan övertygande element som vittnesmål och en engagerande hjältebild stärker budskapet och uppmuntrar till handling.

Landningssidans mekanik är enkel men kraftfull; genom att tillhandahålla en tydlig och direkt väg till konvertering förvandlar den effektivt trafik till konkreta resultat. Oavsett om målet är att registrera sig för ett nyhetsbrev, köpa eller ladda ner en resurs, underlättar en väldesignad landningssida denna övergång med minimal distraktion. Dess framgång kan mätas och analyseras, vilket gör det möjligt för marknadsförare att förfina sin strategi och se till att landningssidan fortsätter att fungera som ett kraftfullt verktyg i deras digitala marknadsföringsarsenal.

Slutsats

I den här omfattande guiden har vi gått igenom landningssidornas komplexitet och utforskat deras definition, funktion och det enorma värde de tillför digitala marknadsföringskampanjer. Vi har avslöjat de olika typerna av landningssidor, fördjupat oss i bästa praxis för skapande och belyst vikten av sidhastighet och SEO-optimering. Från kostnadsöverväganden till verktyg som kan hjälpa till att skapa dessa konverteringscentrerade sidor har vi tagit upp hela spektrumet av skapande av landningssidor.

När vi sammanfattar är det tydligt att landningssidor är mer än bara webbsidor – de är ett strategiskt verktyg som, när de används effektivt, kan förbättra konverteringsgraden och den övergripande framgången för marknadsföringsinsatser. Med rätt design, innehåll och optimering kan landningssidor katalysera tillväxt genom att skapa meningsfulla kontakter med besökare och vägleda dem till att bli lojala kunder. Låt detta inspirera dig att omfamna kraften i landningssidor och förändra dina digitala marknadsföringsresultat. Börja nu och prova Landingi – det är gratis!

Related articles